Правителството разреши боклукът на Дупница да поеме на път след Нова година

DenNews.bg
20.12.2017
размер на текста:

Правителството разреши община Дупница да транспортира и депонира отпадъците си в съседна община до изграждането на собствено, отговарящо на екологичните изисквания депо.
Днешното правителствено решение е част от процедурата по измъкване на Дупница от опасността да изпадне в екокатастрофа часове след Нова година, тъй като от 1 декември сегашното сметище ще бъде затворено, а достъпът до него забранен. Както сме писали, за да кандидатства за европейско финансиране за сепарираща и компостираща инсталации, общината трябва да депонира битовите отпадъци на лицензирано депо, каквото в Дупница все още дори не се изгражда, въпреки наличието на проект, че именно тук ще бъде събиран неопасният битов отпадък от региона.
В решението на Министерски съвет е записано, че Дупница, Благоевград и Бяла могат да транспортират и депонират отпадъците си в съседни общини до изграждане на собствените им регионални депа, но задължително е приемащите депа да отговарят на всички нормативни изисквания. Това решение ще се прилага само в случай, че общините не са намерили други решения за законосъобразно третиране на отпадъците.
Решението е в съответствие със Закона за управление на отпадъците и допуска използването на до 10 на сто от оставащия капацитет на регионалното депо, който е в експлоатация, или проектния капацитет на друг вид регионално съоръжение за третиране на битовите отпадъци за нуждите на други региони, когато е налице обоснована и неотложна необходимост, свързана с изпълнението на Националния план за управление на отпадъците. Използването на депата, на които се разрешава депониране за нуждите на други региони, са изградени над 50 на сто със средства, осигурени от държавния бюджет или от друго национално или международно финансиране.
Приемането на решението се налага предвид необходимостта от изпълнение на ангажимента на България за преустановяване експлоатацията на съществуващите общински депа, неотговарящи на изискванията на Директива 1999/31 относно депонирането на отпадъци. То е продиктувано от опасността от второ осъдително съдебно решение на Съда на Европейския съюз, с което ще бъде наложена имуществена санкция на България.

 

На 29 декември избират фирма, която да се оправя с боклука на Дупница, а до заработването по този план, боклукът ще пътува до Самоков.

 

Обществената поръчка за избор на изпълнител, който да транспортира, обработва и депонира битовите отпадъци ще се състои два дни преди Нова година.
„В готовност сме да подпишем рамково споразумение с община Самоков за депониране на отпадъците. Това ще се наложи, ако има забавяне на сключването на договора с избраната фирма, ако например има само един кандидат или последва оспорване на избрания изпълнител. Т.е. в срока преди фирмата да заработи ще депонираме отпадъците в Самоков. След това ангажиментът ще си бъде изцяло на фирмата, като единственото което нас ни интересува е тя да има договор за депониране на лицензирано депо. Дали ще си рециклира отпадъка, дали ще компостира-това си е преценка на фирмата. Това е вариант, който ни бе предложен от екоминистерството“, поясни зам.-кметът на Дупница Красимир Георгиев.

Стойността на обществената поръчка е до 4 милиона и 200 хиляди лева за 4 г., като фирмата ще събира и депонира отпадъците на Дупница, Сапарева баня и Бобов дол.

 

Най-важното за гражданите е, че сегашните стойности на такса смет по общини са достатъчни за обезпечаване на плащанията по поръчката, т.е. няма да се стигне до увеличаване на местните данъци за сметосъбиране в трите общини.

 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети