Прокуратурата уточни: Мини Бобов дол ощетени с близо 9 млн. лв. от решения на Румен Овчаров

DenNews.bg
03.10.2017
размер на текста:

Антикорупционното звено на прокуратурата прецизира обвинението срещу бившия енергиен министър Румен Овчаров по разследването за отдаването на концесия на „Мини Бобов дол“. След изготвяне на съдебно-икономическата експертиза са установени щети в размер на 8 940 231,47 лв.
Разследването е установило, че Румен Овчаров въпреки задълженията си като министър на икономиката и енергетиката и принципал на "Мини Бобов дол" ЕАД не е упражнил достатъчно контрол върху работата на изпълнителния директор на дружеството. Изпълнителният директор не е предприел действия по събиране на вземания от договора за наем с "Ораново" ООД и не е извършил действия за подобряване на финансовото състояние на дружеството. Щетите, които са настъпили за "Мини Бобов дол" ЕАД, представляват неплатени наеми от договора с "Ораново" ООД, режийните разходи по производствената дейност и разликата между фактуриран наем и начислени амортизационни отчисления от "Мини Бобов дол" ЕАД.

В началото на февруари Овчаров бе обвинен за това, че е превишил правата си като министър с решението да се сключи договор за даване под наем на „Мини Бобов дол“ на частната фирма „Оронаво“, която по-късно получи концесия за добив на въглища, без да е платила възнаграждение на държавата. Според прокуратурата от тези деяния държавата е била ощетена с неизплатена концесионна такса за 557 256 тона въглища.

Договорът за наем на „Мини Бобов дол“ е причинил значителни вредни последици за мините и държавата, които се изразяват в осъществен неконтролиран и незаконен добив на подземни богатства-изключителна държавна собственост, създадена е и възможност от засягане на живота и здравето на населението.
Като не се е съобразил с разпоредбите на Закона за подземните богатства, след като концесията е следвало да се предостави на физически и юридически лица, които удостоверяват, че имат надлежна регистрация и притежават необходимите технически, управленски и финансови възможност, Овчаров предложил на правителството да вземе решение за прехвърляне на правата и задължения по невлязъл в сила концесионен договор на „Мини Бобов дол“ от държавното дружество на „Ораново“ за срок от 35 г., обясняват от прокуратурата.
Освен това на 26 февруари 2007 г. Овчаров сключил допълнително споразумение към договор за предоставяне на концесия на „Мини Бобов дол“ и от това са настъпили значителни вредни последици за дружеството и държавата, след като то е било лишено от предмета си на дейност.
Освен това обвинение, Овчаров е клиент на прокуратурата и по мегаделото за нанесени щети на Националната елекстрическа компания от реализация на проект за строеж на АЕЦ „Белене“.

 

Най-четено

Темите от "Бобов дол"

Етикети