Данъчната кампания в община Дупница стартира от утре

DenNews.bg
31.01.2017
размер на текста:

Дължимите суми за Данъкът върху недвижимите имоти, данък МПС и такса битови отпадъци се заплащат на две вноски до 30-и юни и до 31 октомври. На предплатилите размерът на задълженията в пълен размер до 30 април, пък ползват 5% отстъпка.Събраните през календарната година местни данъци и такси влизат в бюджета на Община Дупница. Разходването на събраните данъци е съгласно приетия от Общински съвет-Дупница бюджет за година. Парите се разходват за финансиране на местните дейности: издръжка на детски градини, детски ясли, домашен социален патронаж, осветление на улици и площади, озеленяване, поддръжка и ремонт, изграждане и ремонт на пътища и др.,както и за капиталови разходи. Събраните приходи от такса битови отпадъци се използват изцяло за поддържане чистотата на населените места на Община Дупница, като се разпределят за извършване на организирано сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци за имотите, намиращи се в границите на гр.Дупница и другите населени места, в които дейността е подсигурена от Общината, депониране на битовите отпадъци с организирано сметосъбиране и поддържане на териториите за обществено ползване.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети