Война между бивша и настояща управителка на Център за настаняване на деца в Дупница вкара в битката прокуратура, социални и община

DenNews.bg
21.09.2016
размер на текста:

Взаимни упреци и обвинения между бившата управителка на Центъра за настаняване от семеен тип Надежда в Дупница доведоха до ангажиране на институциите в града. Бившата управителка Радка Крумова е изпратила донос до кмета на Методи Чимев, а от своя страна настоящата- Красимира Александрова е сезирала прокуратурата.

По този повод от общината изпртиха позицията си чрез писмо до всички медии.


Във връзка с възникналия обществен интерес, относно писмо до кмета на община Дупница инж Методи Чимев от г-жа Радка Крумова-бивш управител на ЦНСТ „Надежда" с отправени обвинения относно начина на работа и дейност в Центъра, сме длъжни да вземем отношение.
С вх.номер 94-Р-437 от 19.09.2016 година е постъпило в деловодството на Община Дупница писмо от г-жа Крумова. В по-голямата си част от писмото се касае за междуличностни отношения между г-жа Крумова и изпълняващата длъжността Управител на ЦНСТ „Надежда" г-жа Красимира Александрова, по които Община Дупница не е и няма да бъде страна. Г-жа Александрова ни е информирала, че е подала жалба в Районна прокуратура-Дупница за нерегламентирани срещи между децата и младежите от Центъра с г-жа Крумова извън територията на заведението и без разрешение. По отношение на това твърдение се очаква Районна прокуратура-Дупница като компетентен орган да се произнесе в срок.
Що се отнася до твърденията на г-жа Крумова, които са от компетенцията на община Дупница, сме длъжни да отбележим, че регулярно се правят проверки от общински експерти. Проверките досега са констатирали, че децата и младежите са били винаги в добър външен вид, облечени и чисти с подходящи за сезона дрехи, видимо спокойни и комуникативни. До момента, не са постъпвали сигнали за извършване на физическо насилие върху настанените в Центъра. Хигиената на ЦНСТ „Надежда" също е на необходимото ниво при извършваните проверки.
Центърът и настанените деца и младежи са обект на постоянно наблюдение и проверки и от отдел „Закрила на детето" към Дирекция „Социално подпомагане"-Дупница.
Независимо от всичко, с резолюция от Крум Милев - зам.кмет по социалните дейности на Община Дупница от 20.09.2016 година до началник отдел „Здравеопазване и социална политика", на г-жа Стефи Илиева е разпоредено извършване на нова проверка чрез сформиране на комисия и последващ отговор на подателя след приключване работата на комисията. Като отговорна институция, полагаща грижи за живота и здравето на децата и младежите в Центъра, Община Дупница винаги е реагирала и ще продължи да реагира своевременно при сигнали от подобен характер.
Вече е сформирана такава комисия, която предприе необходимите действия по извършване на нова проверка в ЦНСТ „Надежда" още от днес. След като комисията приключи своята работа, в зависимост от направените констатации и резултати, Община Дупница ще предприеме последващи действия по сезиране на съответните институции и органи. Подчертаваме отново, че по отношение междуличностните конфликти и отправяни обвинения между г-жа Крумова и г-жа Александрова, Община Дупница не е страна и няма да заема такава. За нас, като институция е от значение условията и услугите в Центъра да бъдат на нужното ниво и най-вече да се полагат необходимите и задължителни грижи за здравето и живота на децата и младежите, които са настанени в него.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети