ДАНС, НАП, КФН и Главният прокурор нищят злоупотребите в Дупнишка популярна каса

DenNews.bg
09.08.2016
размер на текста:

 Омбудсманът Мая Манолова сезира главния прокурор Сотир Цацаров, Комисията за финансов надзор, Държавната агенция „Национална сигурност“ и Националната агенция по приходите по повод финансовите злоупотреби на фалиралата Кредитно-спестовна кооперация „Дупнишка популярна каса“.


Националният обществен защитник настоява за извършване на щателна проверка и разкриване на истината с обявената в несъстоятелност популярна каса. В институцията на омбудсмана са постъпили множеството жалби и сигнали от потърпевши вложители, изгубили спестяванията си. Гражданите са обезпокоени от липсата на своевременна реакция на компетентните органи, от невъзможността да получат вложените в кредитната кооперацията средства, поради обявяването й в несъстоятелност, както и от съмненията, че там се е извършвала незаконна влогова-кредитна дейност. Манолова алармира, че подобни популярни каси съществуват в цялата страна и проблемът може да ескалира.

В писмото си до отговорните институции омбудсманът акцентира върху факта, че голяма част от засегнатите лица са възрастни хора, които не са били информирани, че членството им във въпросната кредитна кооперация ще засегне пряко техните вложения, нито са участвали в общите събрания на „Дупнишка популярна каса“. Гражданите не са били наясно и за възможността кооперацията да се разпорежда с техните пари.

Ето и пълният текст на писмото: 


ДО
Г-Н СОТИР ЦАЦАРОВ
ГЛАВЕН ПРОКУРОР
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДО
Г-Н ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНА
АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ“
ДО
Г-Н БОЙКО АТАНАСОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО
ПРИХОДИТЕ

ДО
Г-ЖА КАРИНА КАРАИВАНОВА-
ГАНОЗОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСОВ
НАДЗОР

Относно: Жалби № 4243/2016 г. и № 4244/2016 г. до омбудсмана на Република България
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЦАЦАРОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АТАНАСОВ,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАИВАНОВА,
Обръщам се към Вас по повод постъпили в институцията на омбудсмана
сигнали, свързани с твърдения за финансови злоупотреби от страна на Кредитно-
спестовна кооперация „Дупнишка популярна каса“. Случаят, който ангажира
медийното внимание и придоби обществена значимост, засяга пряко правата на
немалко граждани. В същото време, след извършена проверка се установи, че в
Търговския регистър фигурират множество кредитни кооперации/популярни каси,
извършващи подобна дейност.
Освен постъпилите в институцията жалби и сигнали, при среща с мен в един
от приемните ми дни група обезверени граждани отново поставиха на вниманието
ми проблема с обявената в несъстоятелност „Дупнишка популярна каса“ и липсата
София 1202, ул. „Джордж Вашингтон” 22; тел.: (02) 810 69 11, 810 69 55; факс: (02) 810 69 61; e-mail: priemna@ombudsman.bg
на своевременна реакция за решаването му от страна на компетентните институции.
Жалбоподателите споделят, че са направили опит да получат вложените в
кооперацията средства, но са изправени пред невъзможност поради обявяването й в
несъстоятелност, както и съмненията си, че кооперацията е извършвала незаконна
влогово-кредитна дейност.
Бих искала да подчертая, че голяма част от засегнатите лица, които са вложили
в кооперацията спестените си финансови средства, са възрастни хора. Мнозина от
тях не са разполагали с информация, че членството им в кооперацията ще засегне
вложенията им. Твърдят, че не са уведомявани и не са участвали в провежданите
общи събрания, както и че не са били информирани за възможността кооперацията
да се разпорежда с техните пари.
Като омбудсман на Република България съм наясно, че нямам правомощия да
се намесвам в работата на правораздавателните органи по същество. Въпреки това, в
качеството си на застъпник за правата и свободите на гражданите смятам, че на
подобни случаи, засягащи много човешки съдби, следва да се обърне особено
внимание от компетентните държавни органи и те да положат всички необходими
усилия за провеждане на задълбочено и всеобхватно разследване и разкриване на
обективната истина.
Водена от убеждението, че в правовата държава върховенството на закона и
правата на човека са над всичко и на основание чл. 20, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 19
от Закона за омбудсмана, се обръщам към Вас с настояване за обстойна проверка по
случая. Очаквам да бъда информирана за предприетите от Вас действия.
С уважение,
МАЯ МАНОЛОВА
ОМБУДСМАН НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Най-четено

Темите от "Общество"

Етикети