Този юли сме излизали в чужбина повече сравнение с 2015-а година

DenNews.bg
30.08.2016
размер на текста:

 Пътуванията на български граждани в чужбина през юли 2016 г. са 577.2 хил., или с 9.2% над регистрираните през юли 2015 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през юли 2016 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 46.6%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 37.0%, и пътуванията със служебна цел - 16.4%.

Увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на
предходната година е отчетено към Чешката република - със 132.9%, Румъния - със 103.8%,
Испания - с 40.7%, Обединеното кралство - с 22.1%, Австрия - със 17.8%, Италия - с 16.6%,
Гърция - с 13.0%, Сърбия - с 12.6%, Германия - с 8.5%, и други. Същевременно намаляват
пътуванията към Турция - със 17.0%, Украйна - с 16.3%, Руската федерация - с 9.1%, и други.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина
през юли 2016 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на
културни и спортни мероприятия) - 46.6%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия -
37.0%, и пътуванията със служебна цел - 16.4%. В сравнение с юли 2015 г. e регистрирано
увеличение при пътуванията с други цели - с 19.8%, и със служебна цел - с 13.0%, докато тези с
цел почивка и екскурзия намаляват с 3.1%.
През юли 2016 г. с други цели са били 66.9% от пътуванията към Румъния и 61.9% - към
Турция. Пътуванията със служебна цел към Руската федерация са 65.6%, а тези към Гърция и
Испания с цел почивка и екскурзия са съответно 70.0 и 57.4% от всички реализирани пътувания
на български граждани към тези страни

През юли 2016 г. посещенията на чужденци в България са 1 872.4 хил., или с 14.7% повече в сравнение с юли 2015 година. Регистрирано е увеличение при всички наблюдавани цели: със служебна цел - с 25.6%, с цел почивка и екскурзия - с 20.6%, и с други цели - с 4.6%.

От общия брой чужденци, посетили България през юли 2016 г., делът на гражданите от
Европейския съюз е 61.3%, или с 20.2% повече в сравнение със същия месец на предходната
година. Увеличават се посещенията на граждани от Чешката република - със 73.3%, Полша - с
36.0%, Унгария - с 34.6%, Франция - с 31.1%, и други. Същевременно намаляват посещенията
на граждани от Португалия - с 13.0%, Словения - със 7.8%, Словакия - с 0.8%, и други.
Увеличават се и посещенията на граждани от групата „Други европейски страни”1
- с
9.6%, като най-голям е ръстът на посещенията на граждани от Норвегия - със 71.8%.
През юли 2016 г. преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия - 58.3%,
следвани от посещенията с други цели (вкл. гостувания и транзитни преминавания) - 35.2%, и
със служебна цел - 6.5%.
Посещенията с цел почивка и екскурзия формират 98.7% от всички посещения на
граждани от Израел и 94.4% - от Руската федерация. Служебните пътувания са 44.2% от всички
посещения на граждани от Испания и 43.3% - от Италия, а с други цели са 74.5% от
посещенията на граждани от Турция и 72.9% - от Румъния=

Статистическите данни за пътуванията на българи в чужбина и посещенията на
чужденци в България са получени на базата на месечна информация от Министерството на
вътрешните работи (МВР) и извадково изследване на НСИ сред преминаващите български и
чужди граждани през граничните пунктове на страната.
Данните за броя на пътуванията на граждани от Европейския съюз представляват оценки
на базата на информация от МВР и летищните власти. Данните за влезлите в страната граждани
на „трети страни” са получени директно от МВР. Данните за целите на пътуванията са
получени въз основа на регулярно провежданото от НСИ месечно извадково изследване сред
преминаващите български и чужди граждани през граничните пунктове на страната.

Най-четено

Темите от "Страна"

Етикети