Търсят се 15 специалисти за работа по проект на община Дупница

DenNews.bg
22.08.2016
размер на текста:

Община Дупница обяви процедурата за подбор на персонал по проект „Алтернатива за ранно детско развитие", финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд.
Проектът стартира на 1 август и предвижда предоставянето на социални услуги за ранно детско развитие за деца от 0 до 7 години, техните родители и бъдещи родители, намиращи се в риск от социално изключване.
Припомняме, че това е вторият най-голям финансиран проект в България и ще обхване над 500 деца и семейства.
Предоставянето на социалните услуги е планирано да стартира от 1 ноември след изпълнение на необходимите подготвителни процедури, включително и подбора на необходимия персонал.
Подборът ще се осъществява на база завършено образование, индивидуални способности, лични качества и умения и/или опит в социалната сфера при работа с деца в ранна детска възраст и техните семейства. Персоналът, ангажиран на трудов договор за 8-часов работен ден, включва следните длъжности:

 

Управител - 1 щатна бр.;
Социален работник – 3 щ. бр.;
Специален педагог - 1 щ. бр.;
Логопед - 1 щ. бр.;
Рехабилитатор/Кинезитерапевт – 1 щ. бр.;
Психолог - 1 щ. бр. (1/2 щ. бр. + 1/2 щ. бр.) ;
Медицинска сестра – 3 щ. бр.;
Медиатор – 3 щ. бр.:
-Медиатор – 2 щ. бр.;
- Медиатор (родител – експерт от опит) – 1 щ. бр.;
Детегледач – 3 щ. бр.;
Шофьор – 1 щ. бр.;

 

Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат до 20.09.2016 г., включително. Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок. Допуснатите до събеседване кандидати се уведомяват чрез списък, обявен на информационното табло във фоайето на община Дупница и чрез списък, публикуван на сайта на общината.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети