Днес обявяват резултатите от втори етап на класирането за прием след 7-и клас

DenNews.bg
04.07.2016
размер на текста:

Днес обявяват резултатите от втори етап на класиране за прием след седми клас.
Всеки ученик ще може да провери своето класиране на http://7klas.mon.bg по следните начини:
1. когато учениците кандидатстват в областта, в която са полагали изпитите – проверката на класирането ще се извършва по ЕГН и входящ номер;
2. когато ученикът кандидатства в друга област, в която не е полагал изпити - проверката на класирането ще се извършва по ЕГН и избор на регион.
Списъците с резултатите от класирането ще бъдат поставени на видно място в училищата, където се подават документи за I-ви/ III-ти етап на класиране - ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – Кюстендил и ОУ „Христаки Павлович” – Дупница.
Списъци с класираните ученици на втори етап на класиране по профили и/или специалности ще бъдат поставени на видно място в приемащите училища.


От днес до 15 юли се подават заявления за допускане до държавни зрелостни изпити

 

за сесия август-септември 2016 г. до директора на училището, в което се е обучавал зрелостникът.
Лица, които са придобили правото да полагат зрелостни изпити през минали учебни години, но не са ги положили успешно, подават заявлението до директора на училището, в което са се обучавали, а в случаите, когато то е преобразувано или закрито - до Регионалния инспекторат по образованието (РИО).
Лицата, желаещи да положат изпит по общообразователен предмет, невключен в дипломата за средно образование подават заявлението до Регионалния инспекторат по образованието.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети