Прокуратурата спря опасни храни в детски градини и училища в област Кюстендил

DenNews.bg
11.07.2016
размер на текста:

През месец януари тази година Върховната административна прокуратура на основание упражнявания постоянен надзор за законност, разпореди на окръжните прокуратури провеждане на проверки относно нарушения на Закона на храните и Наредба № 9 за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните. Поводът за това станаха зачестилите случаи в страната, както и публикации в средствата за масово осведомяване, за консумирани от ученици напитки и храни, съдържащи опасни за здравето съставки, психотропни вещества или химически замърсители от околната среда. Възложените от окръжните прокуратури проверки са извършени съвместно с Областните дирекциите по безопасност на храните и съответните Областни дирекции на МВР.

Към настоящия момент са постъпили обобщени резултати от някои от Окръжните прокуратури от Софийския апелативен район.

На територията на Окръжната прокуратура в Кюстендил са проведени шест съвместни проверки, при които са проверени 89 обекта: кухненски блокове, детски кухни, обекти за раздаване на храна и бюфети, разположени на територията на училищата, както и 15 търговски обекта в непосредствена близост до детски заведения и училища.

В резултат на извършените проверки в 9 обекта са констатирани нарушения на изискванията, като са установени храни от животински и неживотински произход, неотговарящи на специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищни столове и обекти за търговия на дребно. Издадени са 16 предписания с указани конкретни мерки за отстраняване на несъответствията и нарушенията. Девет от тях са за спиране на реализация на храни, а другите седем са свързани с несъответствия, касаещи сграден фонд и оборудване, система на управление безопасността на храните и обучение на персонала по спазване изискванията на Закона за храните. Санкционирано е едно физическо лице, осъществявало търговска дейност, поради установено съхранение на храни от животински произход с изтекъл срок на трайност. Спрямо лицето е съставен акт за установяване на административно нарушение и е издадено постановление, с което е наложена имуществена санкция в размер на 1500 лв.

В района на Окръжна прокуратура – Перник в периода 24.02.-31.06.2016 г. са извършени 89 проверки. Съставени са 6 акта за установяване на административно нарушение и съответно наказателни постановления, издадени от директора на ОДБХ – Перник. Те са предимно за некоректно етикетиране на храни и неспазване на разпоредбите на Закона за храните. По-голяма част от нарушенията са отстранени още по време на проверката. Част от предписанията са за извършване на цялостен или частичен ремонт на помещения, където се съхраняват или консумират хранителните продукти или отстраняване на нередности по оборудването – фризери, хладилници и вентилационни уредби. Образувани са 3 наказателни производства срещу физически лица и други 3 срещу юридически лица, като са издадени 11 предписания.

Очакват се обобщени доклади за извършени проверки на територията на Окръжните прокуратури в София, Благоевград, Враца, Видин и Монтана, и Софийска градска прокуратура.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети