С изпит по математика на 10 май започват малките матури

DenNews.bg
04.05.2016
размер на текста:

С националното външно оценяване по математика на 10 май започва поредицата традиционни изпити за учениците, които ежегодно се провеждат през този месец. Останалите дати за националните външни оценявания за четвъртокласниците са:
12 май 2016 г. – Български език и литература;
13 май 2016 г. – Човекът и природата;
16 май 2016 г. – Човекът и обществото.

Изпитването за всеки от учебните предмети е писмено, провежда се едновременно за учениците от всички паралелки от IV клас в училището, в което се обучават децата. Изпитът започва в 10.00 часа на определения ден, продължава един учебен час (40 минути), а за учениците със специални образователни потребности – два учебни часа.
Тестовете по математика, по Човекът и обществото и по Човекът и природата съдържат 16 задачи от затворен тип с три възможни отговора, от които само един е верен, и 3 задачи от отворен тип. По български език и литература тестът включва диктовка, текст за четене с разбиране и 11 задачи към него. Максималният резултат за всеки от тестовете е 20 точки.
След приключване на изпитването по съответния учебен предмет училищната комисия оценява писмените работи на учениците по критерии и изисквания, определени от Министерството на образованието и науката, и вписва броя точки върху писмената работа на ученика. По график, определен от директора на училището, училищната комисия дава информация на учениците и родителите им за получените оценки на писмените работи. Оценките не се включват при изчисляване на годишния успех на ученика, съобщават от Министерство на образованието и науката.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети