Виновни за трагедията в Горни Лом има, осъдени ще има ли?

DenNews.bg
30.03.2016
размер на текста:

 Материалите от разследването са общо 160 тома.

След анализ на събраните по делото доказателства като обвиняеми са привлечени Валери Митков, Палма Иванова, Божидар Василев и Ивелина Бахчеванова.

Валери Митков е проектант с пълна проектантска правоспособност и е вписан в регистъра на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. През м. май 2011г. Валери Митков е изготвил част технологична от инвестиционен технически проект на обект завод „Миджур“, подобект „Ремонт и възстановяване на взривилия се цел „С“. При изготвянето на този инвестиционен проект, в нарушение на закона за здравословни и безопасни условия на труд Митков не е разработил конкретни технически и технологични решения за разснарядяването на боеприпаси, което е най- рисковия етап от утилизацията им. Валери Митков в проекта си не е посочил важни за безопасността при извършването му параметри като видовете боеприпаси, които ще се утилизират, пълно описание на производствения процес, избраното технологично оборудване, разположението на работните места и др.

Тези нарушения са в причинно следствена връзка с възникналия взрив, довел до смъртта на 15 човека, поради което му е повдигнато обвинение за престъпление по чл. 123, ал.3, пр.2 и пр.3, вр. с ал.1 от НК.

Същите нарушения, допуснати от Митков са довели и до причиняване на средни телесни повреди на двете жени А.М. и Ж.А., за което му е повдигнато обвинение и за престъпление по чл. 134 ал.3, пр.2, вр. ал.1 т.2 от НК.

Следователите от НСлС са събрали доказателства и за извършено от Митков в качеството му на длъжностно лице на документно престъпление - по чл. 311НК, за което също му е повдигнато обвинение.

Валери Митков е с мярка за неотклонение гаранция в размер на 20 000 лева.

Повдигнато е обвинение и на Палма Иванова - инспектор „Здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна безопасност“ в завод „Миджур за престъпление по чл. 123, ал.3, пр.2 и пр.3, вр. с ал.1 от НК и по чл. 134 ал.3, пр.2, вр. ал.1 т.2 от НК. Иванова също е нарушила законови разпоредби за охрана и безопасност на труда на работниците в цеха и е обвинена в причиняване на смъртта на 15 лица, както и на средни телесни повреди на две жени.

Ивелина Бахчеванова е обвинена в две престъпления по служба ( по чл.282 ал.1 НК).

Към 2008г. Ивелина Бахчеванова е била директор на Дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност“ при МИЕТ и секретар на Междуведомствената комисия за експортен контрол е неразпространение на оръжията за масово унищожение ( МКЕКНОМУ). Тя е била длъжна да запознава председателя на комисията и нейните членове с всички заявления за даване на разрешение за сделки с оръжия, както и с приложените към тях документи. От приложените към заявлението документи междуведомствената комисия взема решение, с което разрешава или не разрешава конкретна сделка с оръжия.

На 10.07.2008г. Валери Митков като изпълнителен директор на „Видекс“АД е сключил договор с АКМОН С.А. за безопасна ликвидация и разснарядяване на противопехотни мини на стойност 510 786 евро. За да се реализира изпълнението на този договор е следвало „Видекс“АД да получи надлежно разрешение от междуведомствената комисия, чийто секретар е Бахчеванова за трансфер на противопехотните мини.

 

Разследването е установило, че през август 2008г. Валери Митков е предоставил на Ивелина Бахчеванова, заявление с искане за трансфер на противопехотни мини, към което е приложил договор с АКМОН С.А. и други документи. В договора и останалите документи липсвали вписани технически параметри на противопехотните мини ДМ31, М2, М16 и М14 и не е била включена задължителна клауза за недопускане на реескпорт от купувача без писмено съгласие на междуведомствената комисия. Не били приложени изискваните от закона копие и заверен превод на български език на документи, удостоверяващи произхода, придобиването и функционалното предназначение на противопехотните мини. Липсвало и изискваното от междуведомствената комисия положително становище от служба КОС на МВР за създадени условия за съхранение и технология на утилизация.

В периода 11.08.2008г. – 02.10.2008г. Бахчеванова нарушила и не е изпълнила служебните си задължения като не уведомила комисията за липсата на изискуемите документи, а вместо това предложила комисията на даде разрешение трансфер по повод сделката с АКМОН С.А.

Същото престъпление Бахчеванова е извършила и в периода от 03.02.2010г. до 12.04.2010г., когато отново по повод изпълнение на договора с АКМОН С.А.,Валери Митков е подал до междуведомствената комисия заявление за разрешение за трансфер на гръцки противопехотни мини, а Бахчеванова не е изпълнила и е нарушила служебните си задължения. Въпреки липсата на изискуемите документи комисията е дала разрешение за трансфер на боеприпаси.

Божидар Василев също е привлечен като обвиняем за две престъпления по служба – по чл. 282 ал.1 НК и по чл. 282 ал.1 вр. с чл. 26 от НК.

В качеството си на началник на отдел „Контрол върху общоопасните средства“ в Дирекция „Охранителна и пътна полиция“ при Главна дирекция „Охранителна полиция“ е нарушил служебните си задължения. На 06.07.2009г. е дал разрешение за производство на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси на територията на завод Миджур до 06.07.2012г., с което е разрешил на „Видекс“АД нерегламентирани в ППЗКВВООБ дейности по разснарядяване / утилизиране на противопехотни мини ДМ31,М2, М12 и М16, които не са загубили способността си да детонират и подлежат на унищожаване чрез взривяване. По този начин Василев е дал възможност на „Видекс“ АД да произвежда взривни вещества за граждански цели и да извършва дейност по утилизация на оръжия и боеприпаси.

От доказателствата по делото се установява, че в началото на месец юли 2011г. „Видекс“ АД са подали заявление до МВР за даване на разрешение за производство на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия. Божидар Василев не е изпълнил служебните си задължения и без да е спазена разписаната в закона процедура, и без задължителните становища на експерти, на 23.07.2012г. е издал разрешение на „Видекс“АД за утилизиране на противопехотните мини, въпреки че същите са били боеприпаси с експлозивно действие. Тъй като те не са били загубили способността си да детонират, е следвало да се унищожат чрез взривяване.

Божидар Василев, Ивелина Бахчеванова и Палма Иванова са с мерки за неотклонение „Подписка“.

За престъплението по чл. 123, ал.3, пр.2 и пр.3, вр. с ал.1 от НК се предвижда наказание лишаване от свобода от 5 до 15годин, за престъплението по чл. 134 ал.3, пр.2, вр. ал.1 т.2 от НК , по чл. 311 ал.1 НК и по чл. 282 ал.1 НК - лишаване от свобода до 5 години.

Актуално
Публикации и интервюта
Видеогалерия
Галерия
Обяви
Още от Актуално

Най-четено

Темите от "Общество"

Етикети