ВАС реши: Няма да има нови избори за Общински съвет в Дупница, но преразпределят мандатите

DenNews.bg
21.03.2016
размер на текста:

 Нови избори за общински съветници в Дупница няма да има, но мандатите ще бъдат преразпределени. Това постанови с решение от днес Върховният административен съд. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

Партиите може да си отдъхнат, но не и представителите им в Общински съвет.

 

Защото прогнозите на местните партийни структури, че ВАС ще потвърди изцяло решението на Административен съд-Кюстендил за касиране на изборите не се сбъдна, макар че повече от месец в общината вървеше тиха предизборна кампания. ВАС отмени решението на Кюстендилския съд в частта, в която приема, че установените в 14 секции разлики в гласовете не са достатъчни, за да се приеме, че целият вот е компроментиран. Наред с това обаче се потвърди решението на първа инстанция, че следва мандатите в Общински съвет да бъдат преизчислени и преразпределени от страна на Общинската избирателна комисия.
Припомняме, че резултатите от изборите бяха оспорени от независимия кандидат за общински съветник Иван Танев, който не взе мандат в ОбС само заради два гласа по-малко. При повторното броене на бюлетините от 14 СИК обаче се оказа, че за него не са преброени цели 10 действителни бюлетини.
Към жалбата на Танев бяха присъединени и жалбите на Станислав Павлов, областен председател на БСП за Кюстендил и кандидат за общински съветник, Мария Чочова, кандидат за общински съветник от БСП, Георги Георгиев, кандидат за общински съветник от ОДБ-Съюз на десните сили, партия БДЦ, коалиция Народен съюз и АБВ.
Решението на Административен съд-Кюстендил за касиране на изборите бе обжалвано от страна на Общинската избирателна комисия, представлявана от председателя й Здравко Василев и от Движение 21.

 

Ето точният текст на решението на ВАС от днес:


ОТМЕНЯ решение 292/27.10.2015г. на ОИК–Дупница за избиране на общински съветници в община Дупница.
ВРЪЩА книжата на ОИК–Дупница за обявяване на действителните резултати от избора на общински съветници,съобразно мотивите на настоящото решение.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Общинска избирателна комисия- Дупница, за присъждане на разноски пред ВАС.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Станислав Христов Павлов за разноски пред настоящата инстанция.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 

На ход е математиката – изчисления ще решат кой от съветниците ще изхвърчи от Общински съвет, за да направи място на независимия Иван Танев.

 

Възможностите са да се отнеме мандат на Реформаторски блок, ГЕРБ, ЕНП или Движение 21.

ЕТО ПЪЛНИЯ ТЕКСТ НА РЕШЕНИЕТО НА ВАС:

Образувано е по две касационни жалби,съответно от Общинска избирателна комисия- Дупница,представлявана от председателя Здравко Василев и от Политическа партия "Движение 21",представлявана от председателя Т.Дончева,против решение № 148 от 07.12.2015г., постановено по адм.д.№ 348/2015г. по описа на Административен съд - Кюстендил,с което ,по жалба на Иван Методиев Танев в качеството му на независим кандидат за общински съветник в община Дупница,е обявен за недействителен изборът за общински съветници в Община Дупница на проведените избори на 25.10.2015г.,обективиран в Решение № 292/27.10.2015 г. на ОИК – Дупница.
С касационните жалби са инвокирани доводи за неправилност на обжалваното решение поради нарушение на материалния закон и необоснованост- касационни отменителни основания по чл. 209, т. 3 от АПК.
Първият касационен жалбоподател счита за незаконосъобразни изводите на съда по отношение на недействителността на избора,тъй като били направени без проверка на протоколите всички 71 секционни избирателни комисии,а само във връзка с оспорването на истинността на протоколите на посочените 14 секционни избирателни комисии, което е довело до неправилно касиране на процесния избор.Намира решението за неправилно и в частта за присъдените разноски. Моли решението да се отмени, като вместо него се постанови друго, с което да се отхвърли жалбата на Иван Методиев Танев и останалите 6 оспорващи против обжалвания административен акт или делото да се върне за ново разглеждане от друг съдебен състав на същия съд. Претендира разноски за настоящата инстанция.
Вторият касационен жалбоподател намира съдебното решение ,предвид отказаното връщане на книжата на ОИК, която „да преизчисли изборния резултат” ,явно се има предвид да обяви действителните резултати съобразно приетите от Административен съд– Кюстендил изводи за 36 броя действителни гласове,от които 12 в полза на Иван М. Танев, за постановено в нарушение на чл. 459,ал.10, предл. последно от ИК.Моли то да се отмени и книжата да се върнат от настоящата инстанция на ОИК -за процедиране съобразно посочената по-горе норма.
В откритото съдебно заседание пред ВАС представителят на първия касатор поддържа своята жалба и намира втората за основателна, а вторият не се явява и не изпраща представител.
Ответниците - Иван Методиев Танев, лично и Станислав Христов Павлов, чрез процесуалния си представител адв. Николов,вторият и в писмен отговор, молят касационните жалби да бъдат оставени без уважение, а решението на съда като правилно и законосъобразно да бъде оставено в сила.Вторият претендира и разноски за настоящата инстанция.
Останалите ответници-Мария Димитрова Чочова,Георги Василев Георгиев, Политическа партия "Български демократичен център",Коалиция "Народен съюз", и Политическа партия "Алтернатива за Българско възраждане",не изпращат представител.Първият, в писмен отговор, оспорва касационните жалби като неоснователни и моли да бъдат оставени без уважение ,а останалите не заявяват становище по касационните жалби.
Заинтересованите страни – Емил Иванов Христов, Павел Ангелов Коларски, Георги Милчов Райнов, Пламен Петров Соколов, Виолета Йорданова Зашева, Лорета Методиева Николова, Ивайло Петров Шаламанов, Кирил Димитров Кирилов, Славчо Илиев Павлов, Николай Димитров Табаков, Йордан Стоянов Димитров, Ивайло Любенов Константинов, Емил Димитров Гущеров, Димитър Василев Крекманов, Емил Стойнев Станкев, Йордан Георгиев Никулчин, Асен Георгиев Пилев, Йордан Крумов Йорданов, Дилиана Тошева Диканска, Ани Христова Йорданова, Асен Сотиров Илиев, Златко Пламенов Славев, Костадин Крумов Костадинов, Иван Миланов Раков, Стоян Емилов Стоянов и Йонко Йорданов Гергов, Политическа партия "Партия на зелените", Политическа партия "Българска социалистическа партия", МК ОДБ "Съюз на десните сили", "Реформаторски блок", Политическа партия "ГЕРБ, Политическа партия "Единна Народна Партия", Крум Богданов Бонев, Даниела Стойчова Симеонова, Виолета Генчева Иньова, Георги Асенов Пехливански и Матей Никоов Попниколов, не изпращат представител и не заявяват становище по касационните жалби.
Представителят на Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационните жалби.Намира решението на съда за правилно.Счита за неоснователно искането за проверка на всички протоколи от 71 секционни избирателни комисии по съображения,че във връзка с оспорването на истинността на протоколите на посочените от оспорващия секционни избирателни комисии,материалната доказателствена сила на изборните протоколи не е разколебана, с изключение на тези в СИК – общо 14 на брой, посочени изрично в обжалваното решение, тъй като липсват отбелязвания за каквито и да е спорове между членовете на СИК. Намира,че по тези причини съдът правилно е уважил искането само за ново преброяване на бюлетините в изрично посочените в решението 14 СИК, за които е счел, че е налице съмнение относно тяхната истинност, с оглед масовото извършване на поправки по протоколите, главно в частта за отбелязванията на предпочитанията за отделните кандидати в различните листи.Намира за неоснователна жалбата на ОИК-Дупница и в частта за разноските,предвид изхода на спора.Преценява като неоснователно твърдението във втората жалба за допуснати технически грешки в пресмятането на действителните гласове,тъй като неправилното отчитане на изборния резултат, който е довел до разлика в разпределението на мандатите, което безспорно е доказано по делото, не позволява да се определи вярно крайния резултат от вота на избирателите,т.е. при проверка на оспорените протоколи в 14-те СИК, резултатът сочи на различен от този,установен в протокола и решението на ОИК-Дупница.Намира за правилен извода на съда за допуснати съществени нарушения на изборните правила.По тези съображения предлага решението на първоинстанционния съд да бъде потвърдено.
Касационните жалби са процесуално допустими - подадени от надлежни страни и в 7 - дневния срок по чл. 459, ал. 8 от ИК.
Разгледани по същество ,касационните жалби са основателни по следните съображения:
Производството пред административния съд е по реда на чл. 459, ал. 1 от ИК и е образувано по жалба на Иван Методиев Танев , в качеството му на регистриран като независим кандидат за общински съветник , и по жалби на още 6 оспорващи-всички срещу решение № 292/27.10.2015 г. на ОИК–Дупница за избор на общински съветници в Община Дупница на проведените избори на 25.10.2015г.С това решение, на основание чл. 453 ал.5 и чл. 454 от ИК е определена общинската избирателна квота-534 действителни гласове, разпределени са мандатите по кандидатски листи на партиите и коалициите от партии, получили действителни гласове не по-малко от общинската избирателна квота -33 и са обявени имената на избраните съветници по партии, коалиции и местни коалиции.
В жалбите и конкретно в тази на Иван Методиев Танев са инвокирани възражения във връзка с оформянето на протокола на 14 секционни избирателни комисии / СИК № 18, 23, 24, 33, 34, 37, 38, 48, 49, 51, 53, 60, 67 и 70/-за извършени не по надлежния ред поправки и твърдение ,че преброяването на действителните гласове не е извършено коректно,оттам и за неправилно разпределение на мандатите,довело до липса на мандат за независимия кандидат.
С обжалваното пред настоящата инстанция решение Административен съд – Кюстендил, на основание чл. 459, ал. 10, предл. І-во от ИК, и по жалбата на Иван Методиев Танев ,обявил за недействителен избора по решението на Общинска избирателна комисия - гр. Дупница.
Първоинстанционният съд приел цялата административна преписка,съдържаща оспореното решение по протокола на ОИК.Установил, че с оспореното Решение № 292 от 27.10.2015г.,ОИК – Дупница е обявила резултатите от проведените на 25.10.2015г. местни избори за общински съветници в Община Дупница, приела е, че общинската избирателна квота е от 534 гласове и е разпределила мандатите по кандидатски листи на партиите, коалиции и местни коалиции, обявила е разпределението на заявените преференции /предпочитания/ за отделните кандидати и е обявила имената на избраните общински съветници. Установил,че решението е подписано от единадесет членната комисия без спорове, възражения и особени мнения и е взето въз основа на данните, които ОИК е обобщила след проверка на протоколите на 71–а секционни избирателни комисии, за които е съставила протокол за избиране на общински съветници от 27.10.2015 г. / л. 18 от присъединено адм. дело № 349/2015 г./, подписан от 11- членната комисия в определения състав, без особени мнения, възражения или други забележки, свързани с отчитането на данните от протоколите на СИК
Извършил дължимата преценка на оспорените по реда на чл.193, ал.1 от ГПК, вр. чл.144 от АПК четиринадесет протоколи на СИК, съставени съответно в секциите № № 18, 23, 24, 33, 34, 37, 38, 48, 49, 51, 53, 60, 67 и 70, и счел оспорването им за успешно проведено, респ. че са налице нарушения, които са довели до незаконосъобразно отчитане на действителните изборни резултати.Формирал правните си изводи за основателност на жалбите и отменил, по жалбата на първия оспорващ, обжалвания индивидуален административен акт-решение на ОИК за обявяване на изборния резултат. До този извод стигнал,като допуснал ново преброяване на подадените бюлетини в горепосочените 14 секции и тройна съдебно–математическа експертиза. С последната установил промяна на действителните гласове, като признал за действителни още общо тридесет и шест действителни гласове, от които дванадесет за независимия кандидат Иван Методиев Танев.Обосновал решаващ извод,че горното води до промяна в крайния изборен резултат, обявен в оспореното решение,тъй като в протокола на ОИК – Дупница броят на действителните гласове е 17 593,а според кредитираното от него като обективно,компетентно и неоспорено от страните заключение , броят на действителните гласове се променя от 17 593 на 17 629 и при брой на мандатите за общински съветници 33, общинската избирателна квота се променя на 535 гласове-съгласно § 1 т. 14 от ДР на ИК .Приел че тази квота, с новополучените действителни гласове,”се постига” от независимият кандидат за общински съветник, който по протокола на ОИК има 532 действителни гласа , а с добавените 12 действителни гласа, получава 544 действителни гласа. Като съобразил този резултат и факта на надвишаване на общинската избирателна квота съгласно направените изчисления по метода на Хеър-Ниймайер за разпределение на мандатите и методиката за определяне на резултатите от гласуването и разпределяне на мандатите при избора за общински съветници ,и нормата на чл. 453 ал. 2 от ИК, приел за безспорна промяната на мандатите на политическите партии и коалиции,предвид влизането на независим кандидат за общински съветник, респ. и неправилно отчитане на изборния резултат.По тези съображения приел горното обстоятелство за променящо изборния резултат и за изцяло опорочаващо проведения избор за общински съветници.
Настоящият съдебен състав не споделя втория от изводите на административния съд и намира, че обжалваното съдебно решение е валидно и допустимо ,но неправилно ,предвид наличието в случая на хипотезата на чл. 459,ал.10,изр.2,предл. 2 от ИК.При правилно установена фактическа обстановка и с оглед кредитираното заключение на трите вещи лица по съдебно-математическата експертиза,съдът не е съобразил,че след като е установил резултат, различен от отразения в протокола на общинската избирателна комисия - поради грешка в пресмятането, е следвало не да обяви изцяло избора за недействителен,както е сторил,а да отмени решението на ОИК и да върне книжата на общинската избирателна комисия за обявяване на действителните резултати.
Този извод следва от законосъобразния извод на съда за безспорно доказаното по делото неправилно отчитане на изборния резултат, довело до разлика в разпределението на мандатите, но при неправилно преценка за липса на възможност да се определи вярно крайния резултат от вота на избирателите.Иначе казано, Върховният административен съд счита, че допуснатото в 14-те СИК нарушение се отразява на крайния изборен резултат, обявен от ОИК-Дупница с процесното решение,но че резултатът от това нарушение съдът неправилно е преценил като основание, обуславящо обявяването за изцяло недействителен на избора по него.
По тези съображения втората касационна жалба е изцяло основателна.
По отношение на първата,за пълнота на изложението следва да се посочи,че съдът правилно е отказал проверка на всички протоколи от 71 секционни избирателни комисии. Развитите в нея съображения,основани на хипотези,не държат сметка,че протоколите на СИК и ОИК са официални свидетелстващи документи по смисъла на чл. 179 от ГПК - издадени от длъжностни лица- членове на избирателните комисии, по установения ред и форма ,поради което съставляват доказателство за отразените в тях обстоятелства. В случая е оборена материалната доказателствена сила на протокола на ОИК и само на 14 от протоколите на СИК,съответно от секции №№ № 18, 23, 24, 33, 34, 37, 38, 48, 49, 51, 53, 60, 67 и 70,предвид поправките по протоколите,главно в частта за отбелязванията на предпочитанията за отделните кандидати в различните листи ,поради което съдът правилно е приел, че отразените в останалите 57 от тях обстоятелствата отговарят на действителното положение. Правилно е съобразено ,по отношение на 57-те протоколи на СИК, подписани от всички нейни членове без възражения, жалби или подписване с особено мнение от някои от членовете на СИК,и без отразени спорове по чл.438,ал.3 ИК, че отразените в тях факти следва да се приемат за установени по аргумент от чл. 179 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК.Освен това следва да се посочи,че съдът правилно е съобразил и обстоятелството,че само действителните гласове са относими към определяне на изборните резултати за общински съветници при прилагането на методиката по чл. 453, ал. 1 -приложение № 5, съобразно общинската избирателна квота - § 1, т. 14 от ДР на ИК.
Горните съображения не променят обаче извода на настоящата инстанция за незаконосъобразност на обжалваното съдебно решение,което следва да бъде отменено, съответно отменено и решението на общинската избирателна комисия ,на която делото да се върне като преписка,а съобразно законовата терминология на ИК- да се върнат книжата на ОИК- за обявяване ,по реда на чл. 459,ал.10, изр.2,предл. последно от ИК ,на действителните резултати.
При този изхода на спора и предвид разпоредбата на чл. 143, ал. 4 АПК,вр. с чл. 228 АПК претенциите на първия касатор и втория ответник за присъждане на разноски по делото за настоящата съдебна инстанция са неоснователни и следва да се оставят без уважение.
Водим от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2, пр.2 във връзка с чл. 221, ал. 3 пр.последно от АПК, във връзка с чл. 459, ал. 9 от ИК ,Върховният административен съд - четвърто отделение
РЕШИ:

ОТМЕНЯ решение № 148 от 07.12.2015 г., постановено по адм.д.№ 348/2015 г. по описа на Административен съд - Кюстендил и вместо него

ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ решение 292/27.10.2015г. на ОИК–Дупница за избиране на общински съветници в община Дупница.
ВРЪЩА книжата на ОИК–Дупница за обявяване на действителните резултати от избора на общински съветници,съобразно мотивите на настоящото решение.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Общинска избирателна комисия- Дупница, за присъждане на разноски пред ВАС.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Станислав Христов Павлов за разноски пред настоящата инстанция.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети