Сметната палата установи несъответствия в декларациите на 278 политици и чиновници

DenNews.bg
22.02.2016
размер на текста:

 Сметната палата публикува списъци със заключенията за несъответствие от извършените проверки на декларациите, подадени от лицата, заемащи висши държавни и други длъжности, за периода 01.01.2015 г. до 06.11.2015 г.
Списъците съдържат имената на лицата по чл. 2, ал. 1 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности (ЗПИЛЗВДДД), за които проверката по чл. 7 от закона, е приключила със заключение за несъответствие.
Съгласно закона, декларираните факти по всички подадени от задължените лица декларации (встъпителни, ежегодни и финални) са проверени за съответствие с информацията, получена от органите и институциите, пред които подлежат на вписване, обявяване или удостоверяване.
Публикуваните списъци съдържат 228 заключения за несъответствия на лица, заемащи висши държавни и други длъжности, подали ежегодни декларации или уведомления през 2015 г., и 50 заключения за несъответствие на лица, подали встъпителни и финални декларации за периода 01 януари - 06 ноември 2015 г.
Проверката на имуществените декларации се основава на чл. 7 от закона.
През 2015 г. Сметната палата е извършила проверка на:
• 14 159 лица, с ежегодни декларация или уведомление, подадени пред Публичния регистър, включително техните съпрузи и ненавършили пълнолетие деца.
• 710 лица, подали встъпителна декларация;
• 588 лица, подали финална декларация.
(При встъпителните и финалните декларации освен задължените лица също са проверени и техните съпрузи и ненавършили пълнолетие деца.)
В случаите, когато е съставено заключение за несъответствие, председателят на Сметната палата уведомява изпълнителния директор на Националната агенция за приходите за предприемане на действия по реда на глава четиринадесета или петнадесета от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и председателя на Държавна агенция "Национална сигурност".
В 7-дневен срок от получаване на резултатите от Националната агенция за приходите председателят на Сметната палата ги публикува на интернет страницата на Сметната палата в раздел „Публичност на имуществото” - Резултати от НАП.

СПИСЪКЪТ МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК

 

 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети