Пожарникарите от област Кюстендил с висока оценка за професионализъм

DenNews.bg
15.02.2016
размер на текста:

 Много добра оценка за цялостната дейност през 2015 г. на Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението–Кюстендил, бе дадена на от старши комисар Александър Джартов- директор на дирекция „Критична инфраструктура, превенция и контрол“ при ГДПБЗН – МВР. Той бе гост на отчет-анализа на дирекцията за миналата година. Старши комисар Джартов подчерта, че създадената организация и професионалните действия на екипите на РДПБЗН – Кюстендил, при овладяване и ликвидиране на възникналите бедствени ситуации в областта е била на впечатляващо професионално ниво.
Гости на отчета бяха и областният управител на Кюстендилска област Виктор Янев и директорът на ОДМВР – Кюстендил, ст.комисар Елиан Стамболийски.
Отчетът представи директорът на РДПБЗН – Кюстендил, комисар Светослав Георгиев.
През 2015 г. в Оперативния център при РДПБЗН – Кюстендил, са регистрирани и обслужени 1112 сигнала за произшествия.
При пожари през 2015 г. са загинали четирима души. Трима от загиналите са на възраст от 73 до 88 години. Това показва, че най-уязвимата група от хора са тези в пенсионна възраст, които много често са самотно живеещи и трудноподвижни. Пострадалите при пожари през 2015 г. са четирима души.
Основна причина за пожарите със загинали и пострадали е небрежността на гражданите, липсата на култура по отношение на спазването правилата за пожарна безопасност и изградени навици за действие при възникване на пожар. Поради това, усилията на органите за ПБЗН са насочени чрез превантивна дейност в тази насока да бъде повишена противопожарната култура на населението.
През отчетния период на територията на Кюстендилска област по повод възникнлите бедствия и извънредни ситуации са обявени 18 бедствени положения в пет от деветте общини. Причина за бедствените положения бяха горските пожари, продължителните и проливни дъждове, съпътствани с излизане на водите от речните корита, причиняващи наводнения и свлачищни процеси. За осигуряване на координацията между органите на изпълнителната власт и другите съставни части на Единната спасителна система при ликвидиране на произшествия Оперативният център за отчетния период ежедневно е приемал и оценявал постъпващата информация за възникнали произшествия на територията на областта и проследявал процеса по тяхното овладяване.
Обучението на доброволците се провежда съгласно Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на Доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последствията от тях.
На територията на Кюстендилска област са регистрирани 9 формирования с общо 116 доброволци.
Всички ДФ от областта са преминали първоначален основен курс на обучение ”Модул 1” и “Модул 2” по утвърдена от Академията на МВР учебна програма. “Модул 3” са преминали доброволните формирования на общините - Дупница, Бобов дол и Трекляно.
През периода служителите от „Държавен противопожарен контрол и превантивна дейност” проведоха успешно планираните кампании, както следва: „Есенно-зимен сезон 2014/2015 и 2015/2016 г.”; „Пролетно-летен сезон 2015”; Абитуриентските празници; Великденските празници; „Превенция на горските пожари”; жътвената кампания, осигуряване на ПБ по време на изборите за общински съветници и кметове. Във връзка с това бяха разработени планове за дейността на РДПБЗН и РСПБЗН.
Изготвена бе Регионална програма за опазване на горите от пожари през 2015 г. от РДГ- Кюстендил, която е съгласувана с РДПБЗН.
През отчетния период са извършени 43 комплексни проверки срещу 47 за 2014 г. и са връчени 44 протоколи. Извършени са 280 контролни проверки срещу 562 за 2014 г. и 1292 тематични проверки срещу 1918 за 2014 г., връчени са 323 разпоредителни документа срещу 420 за 2014 г. и 15 уведомителни писма срещу 12 за 2014 г. Постъпилите сигнали и предложения са 43 срещу 39 за 2014 г., като по тях са извършени проверки и е върнат отговор на подателя в срок.
Предписани са 1046 мероприятия срещу 1357 за 2014 г. За неизпълнение на предписани мероприятия и нарушаване на правилата за ПБ са съставени 48 АУАН по ЗМВР и други нормативни актове срещу 45 за 2014 г. За отчетния период са наложени две принудителни административни мерки. За 2014 г. не са налагани ПАМ.
При проведеното областно състезание на МПО „Млад огнеборец” на I място се класира МПО на ПМГ „Проф. Ем. Иванов”, който представи област Кюстендил на ХVІ Републикански състезания.
За учебната 2015-2016 г. в училищата от областта се сформираха 21 МПО ”Млад огнеборец”.
Изготвени са информации-анализи за пожарната обстановка в областта, които са представени на работни срещи с представители на всички регионални държавни структури, организирани от областния управител.

През 2015 г. в ОЦ при РДПБЗН Кюстендил са регистрирани и обслужени 1112 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са 643 пожара, от които 181 с нанесени преки материални загуби и 462 без преки материални загуби.
Извършени са 446 спасителни, помощни операци, дежурства и помощ на други служби. Регистрирани са 23 лъжливи повиквания. Загинали са четирима граждани, пострадали са четирима. Основна причина за пожарите със загинали и пострадали е небрежността на гражданите, липсата на култура по отношение на спазването правилата за пожарна безопасност и изградени навици за действие при възникване на пожар. Поради това, усилията на органите за ПБЗН са насочени чрез превантивна дейност в тази насока за повишаване противопожарната култура на населението и недопускане възникването на пожари.
Пожарите с матeриални загуби през 2015 г. са възникнали по следните причини:
Небрежност при боравене с открит огън - 36 пожара;
Късо съединение- 51 пожара;
Неправилно ползване на нагревателни уреди- 2 пожара ;
Неправилно ползване на отоплителни уреди уреди- 4 пожара;
Природни явления- 1 пожар
Умисъл - 7 пожара;
Техн. неизправност- 26 пожара;
Строителна неизправност- 8 пожара;
Самозапалване- 4 пожара.
В процес на установяване- 38 пожара;
Детска игра- 1 пожар
Други – 3бр.
Пожарите без материални загуби през 2015г. са 462. Разпределението им е както следва:
Сухи треви и храсти в урбанизирани територии- 61;
Сухи треви и храсти в извън урбанизирани територии- 239;
Отпадъци- 86;
Стърнища- 12 ;
Комини- 44 ;
Други - 20.
Извършените спасителни дейности през са 2015г. са 78. 32 при катастрофи в транспортни средства;
3 оказване помощ на пострадали граждани;
1 бедствие;
1 авария;
8 инциденти с опасни вещества;
26 оказване на помощ, издирване и спасяване;
7 при битови и промишлени инциденти (инциденти със съдове под налягане, газови уреди, срутване на сграден фонд, свличане на земни маси и др.);
През 2015 г. са обявени 18 бедствени положения в пет от деветте общини на област Кюстендил. Причина за бедствените положения бяха горските пожари, продължителните и проливни дъждове, съпътствани с излизане на водите от речните корита, причиняващи наводнения и свлачищни процеси.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети