Вдигат 2-метрови огради в ниви в Дупнишко против пожари

DenNews.bg
11.02.2016
размер на текста:

 Кметовете и кметски наместници трябва да актуализират списъците на членовете на гасаческите групи, както и да запознаят срещу подпис всеки член на гасаческата група с „Инструкция на членовете на гасаческите групи по места", като отделят внимание на правилата по техника на безопасност; да оповестяват местното население за възникнал пожар в техните землища, да предоставят помещение и налични средства за връзка на ръководителите на пожарогасителните действия, да организират, координират и провеждат съгласувано с РС ПБЗН и РДГ мерките и мероприятията за пожарна безопасност по границите на населените места и в горските територии.
Гробищните паркове, сметища, депа за отпадъци и други обекти, граничещи с горски територии, да се ограждат с масивна или метална ограда, или с телена мрежа с височина 1,5 м.
Земеделските култури с трайни насаждения, разположени в горските територии или граничещите с тях, да се ограждат с минерализована ивица с широчина не по-малко от 2 м., изградена на територията за земеделско ползване.
Също така не се допуска натрупването на остатъци от земеделски култури на разстояние по-малко от 10 м., както и складирането на груби фуражи на разстояние не по- малко от 50 м. от границите на горските територии.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети