От Народен съюз убедени: Най-подходящ терен за депо е при сегашното сметище на Дупница

DenNews.bg
08.12.2016
размер на текста:

Два от четирите варианта за терен за изграждане на депо за отпадъци на територията на община Дупница са действително подходящи. Това смятат от Народен съюз, партията, която има трима представители в Общински съвет-Дупница.

Оптимален според Народен съюз е теренът, граничещ със съществуващото сметище на Дупница-над жк „Бистрица” в посока „Вангелова чешма”.
„Площадката се състои от два поземлени имота с идентификатори 68789.26.428 и 68789.26.472 с площ съответно 90 дка и 30 дка, те са общинска собственост и граничат помежду си със съществуващото от години сметище в Дупница. Така споменатите три терена стават функционално свързани, като около тях има и други имоти - общинска собственост, които също могат да бъдат включени при бъдещото проектиране. Площта им позволява изграждането на компостиращата и сепариращата система в близост една до друга, както е предвидено в проекта за изграждане на Регионален център за управление на отпадъците от Регион Дупница. До тях има има изграден път, по който и в момента минават камионите с отпадъците, за да стигнат до съществуващото сметище, като има възможност и за изграждането на друг, алтернативен път, минаващ извън границите на населено място. С изграждането именно върху този терен на депо, което според всички експерти, отговаря на съвременните екологични изисквания и норми на живот, ние не отваряме нова зона за депониране на отпадъците в Дупница, която да създава напрежение сред жителите на общината, а напротив, предлагаме същата зона, разположена в непосредствена близост до старото сметище, което ще позволи и рекултивирането му – една по своему нелека задача. Имайки предвид, че в следващия програмен период ще бъдат финансирани мощности за преработка на отпадъци, с което ще бъдат надградени съществуващите депа, то реализираният там регионален център за управление на отпадъците, ще може да кандидатства за финансиране и за изграждане на завод, което гарантира бързото и икономически изгодно рекултивиране на старото сметище и превръщането му в едно по-съвременно и екологично съоръжение. Смятаме, че предлагането на което и да е населено място за изграждане на депо, ще бъде прието, меко казано, скептично от местните жители, а неизграждането на такъв Регионален или Общински център за управление на отпадъците означава, че всички отпадъци ще продължават да се трупат на съществуващото сметище. Това от една страна води до сериозен екологичен проблем, а от друга до повишаване на такса „смет” за жителите на община Дупница”, се казва в становище на парттията, разпространено до медиите.

Вторият подходящ терен се намира в землището на с. Пиперево и представляа поземлен имот с идентификатор 56349.9.24, с площ от 118 дка.
„При разглеждането на представената ни таблица от прединвестиционното проучване, направено през 2012г., в т.14 е записано, че няма възможност за бъдещо разширяване, а граничещия с нея имот с идентификатор 56349.10.2, с площ от 58 дка, е общински и е актуван с Акт за Общинска собственост. Така двата споменати терена образуват един функционално свързан, с обща площ от 176 дка, до който има изграден път, минаващ извън границите на населеното място. Този пропуск ни кара да мислим, че грешка е или умишлено допусната, с цел избирането на терена в землището на с. Джерман като най-подходящ или че не е имало никакво предпроектно проучване на терените от комисията през 2012 г.”, се казва още в позицията н Народен съюз.
От ръководството на партията заявяват, че запазват своето становище, че концентрирането на отпадъците на 6 общини на територията на община Дупница не е в интерес на гражданите, а и досега не е представен друг аргумент, освен тясно икономическия интeрес от усвояването на 35 млн. лв. „Считаме, че на територията на област Кюстендил има почти обезлюдени не само села, но и цели райони, които могат да приемат на своя територия Регионален център за управление на отпадъците”, е позицията на Народен съюз.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети