Съдия Ченалова отива на подсъдимата скамейка с две обвинения

DenNews.bg
02.12.2016
размер на текста:

Прокуратурата предаде на съд съдия Румяна Ченалова по две обвинение - престъпление по служба и документно престъпление. Обвинителният акт е внесен днес, съобщиха от прокуратурата.
Обвинението срещу Ченалова за престъплението по служба е за това, че в периода от 19 юли 2013 г. до 22 януари 2015 г. като съдия-докладчик по търговско дело, образувано по молба на "ОЕТ-Обединени Енергийни търговци" ООД, с 14 отделни деяния е нарушила и не е изпълнила служебните си задължения с цел да набави облага за дружеството.
На 18 юли 2013 година дружеството е подало искова молба до Софийския градски съд срещу Националната електрическа компания /НЕК/, като е претендирало плащане на 6 459 922 лева. По образуваното търговско дело за съдия-докладчик е била определена Румяна Ченалова. Тя е следвало да установи дали е налице редовна подадена искова молба и в случай на установена нередност, е следвало да остави без движение молбата - до отстраняване на нередовността. Исковата молба е била нередовна, тъй като не е била платена дължимата държавна такса в размер на 258 396 лева. Въпреки това съдия Румяна Ченалова е насрочила за разглеждане търговското дело.
На 24 юли 2013 г. въпреки нередовността на исковата молба, съдия Ченалова е допуснала поисканото от дружеството обезпечение на исковата претенция до размера на главницата - 6 459 922 лв. и е издала обезпечителна заповед. В резултат на това сметките на НЕК са били запорирани до този размер и дружеството не е могло да оперира в търговската си дейност с незаконно запорираната му сума в посочения размер.
На 15 октомври "ОЕТ- Обединени Енергийни търговци" ООД е подало допълнителна искова молба, с която увеличила исковата си претенция с 4 392 706 лева. Дължимата държавна такса за увеличението на иска е в размер на 175 708 лв., но и тази такса не била платена от ищеца.
Прокуратурата твърди, че целта на Ченалова е била, от една страна, да набави имуществена облага за ищеца по делото в размер на 434 105,14 лв., представляващи невнесени държавни такси за разглеждане на исковата претенция на дружеството. От друга страна, е целяла да създаде привилегия за това дружество - да насрочи и разглежда търговското дело, въпреки нередовността на първоначалната искова молба и допълнителната искова молба, както и да му гарантира възможността за удовлетворяване в пълен размер на претендираната в нередовната искова молба сума по главницата.
В хода на разследването е установено, че на 22 април 2014 г. съдия Ченалова е съставила официален документ с невярно съдържание-протокол от открито съдебно заседание за поправка и допълване на протокол от заседание. Ченалова удостоверила в протокола, че при съдебното заседание пред съда били представени три фактури, в които получател е ищецът по делото, и едно преводно нареждане и че е констатирала идентичност на оригиналните документи с копията, приложени по делото.
Материалите от разследването са в 18 тома, 12 класьора и една папка, като в хода на разследването са назначени компютърно-технически и фоноскопска експертиза и са разпитани 23 свидетели.

Най-четено

Темите от "Страна"

Етикети