Експериментално гласуват електронно за членове на ВСС

DenNews.bg
16.11.2016
размер на текста:

 Експериментално електронно гласуване за членове на Висшия съдебен съвет ще се проведе днес и утре. По едно и също време ще се проведат три отделни и независими процедури за избор на съдии, прокурори и следователи.
Експерименталният избор ще се проведе по фиктивен списък. Имената на кандидатите са на членове на съвета от 1991 година. По време на тестовете ще бъде извършена оценка на системата по отношение гарантирането на тайната на гласуването и свободното волеизявление от вътрешни за системата специалисти и от поканени за участие външни експерти.

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие обръщение към съдиите, прокурорите и следователите в страната, с което ги призовава да участват активно в експерименталното електронно дистанционно гласуване за нов състав на Висшия съдебен съвет. В него се уточнява, че „смисълът е магистратите, обществото и авторите на софтуера да бъдат убедени, че системата за електронно гласуване гарантира тайната на избора, невъзможността за манипулирането му и удостоверява Вашата воля“. Пленумът на ВСС заявява също: „Надяваме се на успешен дебют на дистанционната система, която осигурява възможност на всеки магистрат да участва в прекия избор на членове на ВСС, максимална прозрачност на избора, при икономия на време в сравнение с общите събрания“.

Дадени са също указания, как съдиите, прокурорите и следователите да се включат в тестовата изборна процедура.

Към момента всички органи на съдебната власт са получили от Администрацията на ВСС пликове с индивидуални талони, с които магистратите ще гласуват. В голяма част от съдилищата, прокуратурите и следствените отдели, те са раздадени на магистратите, които попълват декларация за получаването им. На личните електронни пощи на всички магистрати е изпратена покана за участие в експерименталното гласуване, в която са описани стъпките на самата процедура. Същата информация е публикувана на интернет сайта на ВСС в рубриката „Експериментално електронно дистанционно гласуване“ – „Техническо указание“.

Най-четено

Темите от "Страна"

Етикети