Отварят приемни за граждани при главния прокурор и ръководители на прокуратури по места

DenNews.bg
14.11.2016
размер на текста:

 С цел подобряване на действащата организация за прием на граждани и осигуряване на непосредствена възможност за отправяне на сигнали за престъпления и други закононарушения, които са от компетентността на прокуратурата, от 14 ноември 2016 г., със заповед на главния прокурор Сотир Цацаров, се въвеждат нови правила за прием на гражданите в Прокуратурата на Република България.

Приемната на главния прокурор се намира в гр. София, площад „Св. Неделя“ №1 (сградата на Администрацията на главния прокурор). Приемът на граждани ще се осъществява в работни дни, както следва: понеделник, сряда и петък, от 9,00 ч. до 12,00 ч.; вторник и четвъртък, от 13,00 ч. до 16,00 ч. Предварителна заявка за прием ще може да се прави на телефон 02/80 05 636 или на електронен адрес (поща)vkp@prb.bg.

Непосредственият прием ще се извършва от прокурори от отдел „Административен“ при ВКП, прокурорски помощници при ВКП и служители от служба „Регистратура и деловодство“ при АГП. Прокурорите не изразяват становище по съществото на жалбите или сигналите и не дават правни консултации.

Информационният център се намира в гр. София, бул. „Витоша“ №2, партер, стая №79 (Съдебната палата). Приемът на граждани е всеки работен ден от 08,30 ч. до 17,00 ч.

Служителите в Информационния център извършват следната дейност: приемат и деловодно завеждат подадени от граждани и други организации молби, жалби, сигнали, съобщения, предложения и други документи; предоставят на подалите документи входящ регистрационен номер с дата на завеждането им на хартиен носител; предоставят заведените за деня документи на началника на кабинета на главния прокурор до края на работния ден, за преценка на завеждането им и доклад на адресираните до главния прокурор материали.

Служителите в Информационния център извършват справки в информационната система на прокуратурата по молба на граждани, адвокати и представители и ги уведомяват за движението и резултатите на подадени от тях молби, жалби, сигнали, предложения, съобщения и други. При заявен интерес на посетител го уведомяват за реда за прием на граждани в Приемната на главния прокурор и от административните ръководители на прокуратурите с обща и специална компетентност.

Приемът от административните ръководители на прокуратурите ще се извършва по следния установен ред: те или определени от тях заместници ще приемат граждани, като биват подпомагани от служител, а при необходимост и от прокурорски помощник.

Административните ръководители на районните прокуратури са задължени да осъществяват прием поне два пъти месечно, а тези на останалите прокуратури поне веднъж месечно, в подходящо помещение в сградата на прокуратурата, по график с приемни дни и часове. Графикът с приемните дни и часове се оповестяват на видно място в съответната прокуратура и приемното помещение, публикува се на интернет сайта и по възможност в местни медии, като се посочват електронна поща и телефонен номер за контакт.

Нововъведение е и приемът на административни ръководители от по-горестояща прокуратура в изнесените приемни на съответните им окръжни и районни прокуратури по следния ред:

Административните ръководители на апелативните прокуратури (с изключение на Специализираната апелативна прокуратура) или техните заместници приемат гражданите в изнесени приемни по седалището на всяка от окръжните прокуратури от района им, веднъж на три месеца.

Административните ръководители на окръжните прокуратури приемат граждани в изнесени приемни по седалището на всяка от районните прокуратури от района им, веднъж на два месеца.

Пълна информация за организацията на работа по приема на граждани /вкл. графици за прием по места/ е публикувана на интернет сайта на прокуратурата – www.prb.bg, в раздел „Прием на граждани“.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети