Валят жалби за откраднати лични данни в изборните списъци

DenNews.bg
06.10.2016
размер на текста:

 40 жалби и 9 сигнали са подадени в комисията за защита на лични данни във връзка с регистрация на инициативни комитети за изборите. Не е ясно какъв е мащабът на измамата с лични данни, защото само лично човек може да провери в ЦИК дали някой е злоупотребил.
От Комисията за защита на личните данни  посочиха точната процедура за обжалване, ако установите, че името ви присъства в списък на партия или инициативен комитет без вашето съгласие


Можете да подадете жалба в Комисията за защита на личните данни по един от следните начини:
1. Лично, на хартиен носител – в деловодството на КЗЛД на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (вижте местоположението на КЗЛД).
2. С писмо на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Комисия за защита на личните данни.
3. По факс – 029153525.
4. По електронен път на имейла на КЗЛД (kzld@cpdp.bg). В този случай жалбата ви трябва да бъде оформена като електронен документ, подписан с електронен подпис.
5. Чрез сайта на КЗЛД – с помощта на електронна бланка (ВИЖТЕ ТОЗ ЛИНК - https://www.cpdp.bg/?p=pages&aid=6 ).
В този случай жалбата ви трябва да бъде оформена като електронен документ, подписан с електронен подпис. Този документ се прикачва по стандартния за това начин в полето „Прикачи документ” чрез натискане на бутона „Browse” и избор на документа. Файлът трябва да е не по-голям от 5 МВ. Задължително е да попълните полетата за връзка – име, адрес, електронен адрес.
Във всеки един от тези случаи жалбата трябва задължително да отговаря на чл.30, ал.1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация. Тя следва да съдържа данни за жалбоподателя – имена, адрес, телефон за връзка, електронен адрес (при наличие); естество на жалбата; друга информация и документи, които считате за относими към жалбата; дата и подпис (за електронните документи – електронен, за хартиените документи – собственоръчен).
КЗЛД е разработила формуляр за жалба до Комисията (незадължителен) във връзка със злоупотреба при обработване на лични данни в списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на политически субекти. Формулярът може да бъде изтеглен от посочения по-горе с линк сайт.

 

ТУК МОЖЕ ДА ПРОВЕРИТЕ ДАЛИ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ СА ОТКРАДНАТИ ЗА ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ


ТУК МОЖЕ ДА ПРОВЕРИТЕ ДАЛИ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ СА ОТКРАДНАТИ ЗА НАЦИОНАЛНИЯ РЕФЕРЕНДУМ

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети