Най-тежките катастрофи с жертви в област Кюстендил стават в петък

DenNews.bg
31.10.2016
размер на текста:

 През есенно-зимния сезон на 2015/2016 г. най много произшествия са възникнали през м. ноември – 42 бр. и м. декември – 40 бр., най-тежък месец се явява м. декември с 3 убити и 19 ранени. Аналогично е било положението и през предходния есенно-зимен сезон по тези показатели. По дни от седмицата най-много ПТП има в петък – 28 бр. с 3 убит и 5 ранени, като петък се явява и най-тежък ден. В рамките на денонощието най-много произшествията са станали в интервала от 08 до 22 часа, когато са реализирани 127 бр.от всичките произшествия през сезона с 4 убити и 26 ранени.
По вид на ПТП най-много са от вида: “сблъскване между МПС” – 83 бр. с 1 убит и 27 ранени, “блъскане в крайпътно съоръжение” – 12 бр., „блъскане на животно“ – 11 бр. с 1 ранен, “блъскане на пешеходец” – 5 бр. с 2 убити и 3 ранени.
Най-честата причина за възникване на произшествията са нарушения на водачите на МПС – 142 бр. ПТП, при които са загинали 5 бр., а 36 бр. са ранени. По причина нарушение на пешеходеца е регистрирано 1 произшествие с 1 ранен. По вид на участвалите ППС най-много са с леки автомобили – при 138 бр. ПТП има 5 убити и 32 ранени, и с товарни автомобили – 8 бр. ПТП с 1 ранен. Произшествията реализирани в населените места са – 85 бр., 2 убити и 20 ранени, а по пътищата от републиканската и общинската пътни мрежи – 72 бр. с 3 убити и 18 ранени.
С цел ограничаване предпоставките за тежки ПТП през есенно-зимния период с рисковите групи участници в движението /пешеходците, водачите с липсващ практически опит за движение при есенно-зимни условия, управляващите неподготвени за сезона и с неизправни осветителни системи автомобили/, и поради необходимостта от насочване вниманието на водачи и пешеходци към специфичните рискови фактори за пътни злополуки, през м. ноември в цялата страна ще се организира и проведе операция на полицията “АКЦИЯ “ЗИМА”. В хода на операцията ще се реализират следните мероприятия:
1. На територията на всяко РУМВР ще се проведат СПО по тематиката на акцията по метода „широкообхватен контрол” на подходящи места край пътя, като ще се създаде организация при възможност за изваждане на пътя на уредите за проверка регулирането на фаровете. При необходимост, за работа с уредите ще се осигурят служители от звената по регистрация на МПС.
2. При проверките ще се обърне внимание върху изправността на всички светлинни източници и светлоотразителна сигнализация на МПС.
3. По време на акцията активно ще се контролира и изправността на осветителните системи и сигнализацията на велосипеди, превозни средства с животинска тяга, селскостопанска техника и др., както и спазването на задължението по ЗДвП велосипедистите да носят светлоотразителни жилетки в тъмната част от денонощието, извън населените места и при намалена видимост.
4. Ще се създаде необходимата организация при извършване на регистрация и пререгистрация на МПС, да се проверяват стриктно светлините на превозното средство.
5. Служителите на пътна полиция ще извършват активен контрол, за спазване на правилата за безопасно пресичане от пешеходците и за отдаване на предимство на пешеходците от водачите на пешеходните пътеки, като се налагат ефективни санкции. Служителите ще извършват превантивен контрол за намаляване на риска за ПТП с пешеходци като: предупреждават с полицейска свирка пешеходците, които показват намерение да пресекат неправилно; отправят предупреждения към пешеходците, движещи се неправилно и рисково по пътното платно - особено при сумрак и на неосветени и слабо осветени участъци в селищата и извън населените места, като им дават устно указания на място за правилно движение.
6. По време на акцията и през целия есенно-зимен период ще се извършва засилен контрол за технически неизправности на МПС, създаващи предпоставки за ПТП /износени гуми, неизползване вериги за сняг, при въведено задължение/ и се взема отношение с налагане на санкции по ЗДвП.
7. Съвместно с представители на общините /кметствата/ ще се извършат огледи на уличното осветление в населените места и при необходимост ще се изготвят предписания към съответните органи на местното самоуправление, за осветяване на най-невралгичните места от уличната мрежа с повишена опасност за ПТП с пешеходци - улични отсечки, райони на спирки на обществения транспорт, пешеходни пътеки, кръстовища, подлези.
8. Ще се извършат и огледи на състоянието на пътните настилки, вертикалната сигнализация и хоризонтална маркировка, и при констатиране на нередности ще се изготвят предписания за отстраняване на повредите и за сигнализиране на местата с най-голяма опасност за ПТП през есенно-зимния период.
9. Ще предложим на общините съвместно с представители на „Пътна полиция” извършване прегледи на светлинната и светлоотразителната сигнализация на превозните средства с животинска тяга и малогабаритната селскостопанска техника /възможно и след времето на акцията/.
Санкциите, които ще се налагат по ЗДвП при установени нарушения при движение на ППС, са както следва:
- на водач, който наруши правилата за използване на светлините на ППС, ако е създадена непосредствена опасност за движението – глоба в размер от 20 до 150 лв.;
- водач, който използува допълнителни светлини за мъгла при не наличие на условия за това – глоба в размер до 20 лв.;
- водач, който управлява ПС с нечетлив регистрационен номер – глоба в размер на 10 лв.;
- водач, който управлява с повреди или неизправности, които могат да застрашат БД – глоба в размер на 30 лв.;
- водач, който управлява МПС с износени или разкъсани гуми – глоба в размер на 50 лв.;
-водач на ППС, което не е моторно, който наруши правилата за движение по пътищата, в т. ч и по сигнализацията – глоба в размер до 30 лв.;
- пешеходец, който наруши правилата за движение – глоба в размер до 20 лв.
- пешеходец, който преминава през ограждения от парапети или вериги – глоба в размер от 50 лв.
Създадена е организация, служители на МВР, осъществяващи пътен контрол, както и в КТП за регистрация на ППС, да разпространяват сред водачите брошури, касаещи акцията.


  Сектор “Пътна полиция”
гр. Кюстендил

 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети