КНСБ-Дупница ще дава топъл обяд на 30 социално слаби

DenNews.bg
26.10.2016
размер на текста:

30 социално слаби, с 13 души повече, ще получават безплатна храна от КНСБ-Дупница в рамките на два месеца, от 1 ноември до 31 декември тази година.
Проектът на КНСБ и Благотворителния фонд „Проф. д-р Желязко Христов” получи одобрение от Фонд „Социална закрила” на предложеното увеличение на потребителите на услугата „Обществена трапезария”. Има вероятност проектът да продължи и след Нова година.
От началото на месец октомври от КНСБ осигуряват обяд на 17 лица, а от 1 ноември от услугата ще се възползват още 13 души от Фонд „Социална закрила“.
Цената на храноден е 2,30 лв. (2,00 лв. на човек на ден за хранителни продукти и 0,30 лв. на човек на ден за режийни разходи).
Предлагането на безплатен топъл обяд ще бъде за 30 социално слаби и нуждаещи се от подкрепа. Желаещите да бъдат включени ще подават необходимите документи в Регионалния съвет на КНСБ - Дупница, най-късно до 12:00 часа на 31 октомври 2016 год.
Съвместната инициатива на КНСБ и Благотворителния фонд „Проф. д-р Желязко Христов” се осъществява повече от 15 години.
Всеки делничен ден потребителите ще получават безплатна храна, която включва: супа, основно ястие и хляб.
Целта на благородната инициатива е през тежките зимни месеци да се осигури подкрепа на най-уязвимите групи от населението на територията на общините, в които са разкрити обществени трапезарии. Постоянно действаща комисия с представители на Регионалния съвет на КНСБ и дирекциите за социално подпомагане ще координират организацията и осъществяването на всички дейности по програмата и ще извършват подбор на потребителите, които следва да отговарят на определени условия.
Право на помощта имат:
1. Лица и семейства на месечно подпомагане с доход по-нисък от диференцирания минимален доход, съгласно чл. 9 от ППЗСП;
2. Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;
3. Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии (пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност);
4. Скитащи и бездомни лица.

Чрез разкритата обществена трапезария РС на КНСБ в Дупница ще окаже помощ и подкрепа при издръжката на хора и домакинства, чиито минимални доходи са недостатъчни да покрият потребности от жизненоважно значение – храна, лекарства, отопление (осветление) и др. консумативи. Създават се реални условия за предотвратяване на риска от глад и недохранване на уязвимите и рискови групи в общините, в които се предоставя социалната услуга „Обществена трапезария“

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети