362 300 лв. отиват за кръпки, канавки и трошен чакъл за улична настилка в Бобов дол и селата

DenNews.bg
28.01.2016
размер на текста:

 525 665 лв. е общият размер на капиталовите разходи на община Бобов дол за тази година.
40 000 лв. са предвидени за основни ремонти на общински пътища. Половината от средствата са за ремонт на пътя Бобов дол-Коняво-Бабинска река-Долистово; Долистово-Новоселяне, а другите 20 000 лв. са за пътя Голям Върбовник-Мали Върбовник.
70 000 лв. са предвидени за преасфалтиране на уличната мрежа на населените места в община.
За тази година е предвиден ремонт на 52 обекта за 322 300 лв.

Ето подробния списък:

Изграждане на подпорна стена на ул. „Алекси Янев”-36 000 лв.
Изграждане на бетонова отводнителна канавка на ул. „Еделвайс” 800 лв.
Проектиране на ул. „Здравец” – 1500 лв.
Проектиране на подпорна стена на ул. Васил Чучков”-1500 лв.
Основен ремонт на подпорна сетна на ул. „Васил Чучков”-5500 лв.
Основен ремонт на подпорна стена на ул. „Осми март” – 5000 лв.
Основен ремонт на тротоари на ул. „Негулица”-10 000 лв.
Основен ремонт на подпорна стена на ул. „Негулица” и ул. „Добрава”-8500 лв.
Основен ремонт на бетонова настилка на ул. „Митко Палаузов” пряката на ул. „Георги Димитров”-2000 лв.
Изграждане на канализация за повърхностни води на ул. „Еделвайс” при ул. „Цаган”-3000 лв.
Основен ремонт на улици край река Бобовдолсква в кв. „Южен” с полагане на асфалтова настилка-36 000 лв.
Основен ремонт на отводнителни канавки в кв. „Южен”-1500 лв.
Изграждане на уширения за обслужване на търговските обекти на ул. „Димитър Благоев”-8500 лв.
Изграждане на подход от ул. „Димитър Благоев” до градски парк при залата за борба-3500 лв.
Изграждане на паркинг на ул. „Свилен Русев”-5000 лв.
Проектиране-корекция на коритото на река Бобовдолска, река Връчва и река Гребикал-9000 лв.
Изграждане на поливна система на стадион „Николай Кръстев”-5000 лв.
Проектиране на център на град Бобов дол-9000 лв.
Основен ремонт на пешеходна връзка между квартал „Христо Ботев” и квартал „Миньор”-7500 лв.
Изграждане на алея за инвалиди и майски с колички в местността „Спас”-2500 лв.
Изготвяне на инвестиционен проект за укрепване на Младежки дом-читалище „Царичина”-9000 лв.
Попълване на липсващи части от регулация на кв. „Христо Ботев”-20 000 лв.
Изграждане на облицована канавка на улица към Белата скала-с. Шатрово-2000 лв.
Основен ремонт на улица чрез подравняване и насипване с трошен камък –с. Шатрово-1500 лв.
Основен ремонт на покрива и сградата на кметство с. Паничарево-2000 лв.
Основен ремонт на навес в гробищен парк с. Паничарево-1000 лв.
Основен ремонт на път в село Коркина-1000 лв.
Основен ремонт и насипване на стръмен път в с. Коркина-1000 лв.
Изграждане на отводнителна канавка на път в с. Коркина-1000 лв.
Изграждане на отводнителна канавка за пресичане на повърхностните води от земеделски имоти, нахлуващи в урбанизираната територия на махала Синокос-с. Коркина -1000 лв.
Основен ремонт на подпорна стена на ул. „Старата Линия” в с. Мламолово-5000 лв.
Основен ремонт чрез обаластяване на улици в с. Мало село-2000 лв.
Изграждане на улично осветление на улица в Големо село-1000 лв.
Изграждане на отводнителна канавка за повърхностни води при автобусна спирка в Големо село-500 лв.
Основен ремонт на улица в Големо село-1500 лв.
Основен ремонт на улица от главен път към казана в с. Голем Върбовник-2000 лв.
Основен ремонт на улица чрез насипване с трошен камък в с. Мали Върбовник-1500 лв.
Основен ремонт на сградата в гробищен парк „Друмо”-с. Горна Козница-1000 лв.
Основен ремонт на покрива на читалище „А. Димитров”-с. Горна Козница-4000 лв.
Основен ремонт на пътя към гробищен парк „Друмо”-с. Горна Козница, чрез насипване на трошен камък-1000 лв.
Основен ремонт на кът за отдих при автобусна спирка в с. Мала Фуча-4000 лв.
Основен ремонт на улица чрез изкърпване на настилката и насипване на трошен камък в с. Голема Фуча-2000 лв.
Основен ремонт на улици чрез насипване с натрошен камък-с. Бабино-2000 лв.
Основен ремонт чрез подравняване и насипване с инертен материал на улица в с. Долистово-2500 лв.
Основен ремонт на улици чрез насипване на трошен камък-с. Долистово-1500 лв.
Основен ремонт на улица чрез насипване с трошен камък в с. Новоселяне-1000 лв.
Основен ремонт на улица чрез насипване с трошен камък в с. Бабинска река-1000 лв.

 

Общо 94 000 лв. собствени бюджетни средства за заложени за Общинското предприятие „Чистота, озеленяване и благоустройство”,

както следва: 43 000 лв. за сметосъбирач, 32 000 лв. за багер; 7500 лв. за пет съоръжения за компостиране на биоотпадъци; 11 500 лв. съдове за смет, от които 100 кофи „Мева”, 5 контейнера и 50 кошчета за боклук.

 

С преходен остатък за капиталови разходи от 2015 г. в размер на 69 365 лв. ще бъдат 

извършени основни ремонти на покрива на сградите на кметствата в Голям Върбовник, Паничарево, Коркина, Мала Фуча, Голема Фуча, Бабино –общо 8000 лв. и на покрива на на читалище „Ал. Димитров”-с. Горна Козница-2645 лв.
От остатъка от предходната година са предвидени 35 000 лв. за изработване на Общ устройствен план на община Бобов дол и още 5 220 лв. за изработване на Общ устройствен план на общината от Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
В това перо е разписан и основен ремонт на кръстовището на ул. „Антим”-7000 лв. и изработване на проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа в с. Големо село”-11 500 лв.

Най-четено

Темите от "Бобов дол"

Етикети