Училищата в област Кюстендил ще готвят кадри за шест нови професии от догодина

DenNews.bg
27.01.2016
размер на текста:

Новият план-прием за учебната 2016-2017 бе приет при явно гласуване с пълно мнозинство.

 Шест нови специалности ще се изучават в училищата в област Кюстендил догодина. Това бе решено на заседание на Комисия по заетост към Областния съвет за развитие.
Шестте нови професии, които са включени в държавния план-прием за учебната 2016/2017 година са: „Офис – мениджър“ в специалност „Бизнес администрация“, „Оперативен счетоводител“ в специалност „Оперативно счетоводство“, „Техник – лесовъд“ в специалност „Горско и ловно стопанство“, „Монтьор на транспортна техника“ в специалност „Автотранспортна техника“, „Аниматор в туризма“ в специалност „Туристическа анимация“, „Изпълнител на термални процедури“ в специалност „Извършване на термални процедури в балнеологични и други центрове“.
В изготвения план-прием са включени и предложенията на директорите за 24 паралелки (14 профилирани и 10 професионални) с прием след завършен 7-ми клас с интензивно изучаване на чужд език и 17 паралелки след завършено основно образование (3 профилирани и 14 професионални) в дневна форма на обучение.
За обучението на ученици със специални образователни потребности, които са завършили 8-ми клас, но не са усвоили държавните образователни изисквания за основно образование са предложени 2 паралелки по професия „Шивач“, специалност „Шивачество“ в ПГЛП –Кюстендил и в ПГ по облекло и стопанско управление –Дупница.
С оглед обхващането на отпадналите ученици от системата на професионалното и общо образование и подобряване на пригодността им на заетост, за навършилите 16-годишна възраст се предлагат 1 професионална паралелка и 2 непрофесионални паралелки във вечерна форма на обучение, и 2 професионални паралелки в задочна форма на обучение.
За прием на професионално образование и обучение на лица, лишени от свобода в СОУ „Д-р Петър Берон“ -Бобов дол са предложени 2 паралелки.
Началникът на РИО – Кюстендил Радостина Новакова поясни, че в таблицата за държавния план-прием са предложени общо 50 паралелки – дневна форма на обучение – 45 паралелки, вечерна форма на обучение – 3 паралелки и задочна форма на обучение – 2 паралелки. Спортно училище „В. Левски“ -Кюстендил пък предлага за прием 3 паралелки – по една профилирана с прием сред завършен 4, 5 или 7 клас.
След дебати държавният план-прием бе приет с явно гласуване при пълно мнозинство.
На заседанието присъстваха зам.-областният управител Радослава Чеканска, главният секретар на Областна администрация Гергана Михайлова, началникът на РИО – Кюстендил Радостина Новакова, ст. експерт по професионално образование Силвия Тонева, директори на професионалните гимназии, спортни и специализирани училища в област Кюстендил, представители на общините, директорът на Дирекция „Бюро по труда“ – Кюстендил Юлияна Хаджиева, директорът на Дирекция „Инспекция по труда“ – Кюстендил Валентин Златински, както и директорът на РД „Социално подпомагане“ – Кюстендил Светослава Макенджиева.
Ст. експерт Силвия Тонева увери, че план-приемът е съобразен с потребностите от подготовка на кадри за приоритетни в плановете за икономическо развитие на област Кюстендил професионални направления.
„Държавният план прием за област Кюстендил през учебната 2016/2017 година е изготвен на базата на постъпили в РИО предложения от директори на училищата от общините Кюстендил, Дупница, Сапарева баня, Бобов дол и Кочериново и са съгласувани с кметовете на съответните общини. От Бюрото по труда – Кюстендил и Бюро по труда – Дупница предоставиха писмена информация за необходимите специалисти със средно образование, от които има трайна потребност в областта“, посочи Тонева.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети