ДАНС ще чете резервациите за самолетни полети

DenNews.bg
30.09.2015
размер на текста:

В Държавната агенция "Национална сигурност" ще бъде създадено национално звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците в България, превозвани по въздух. Това предвижда законова промяна, одобрена днес от правителството, която ще бъде предложена на парламента за одобрение.
Данните за резервациите ще се обработват само за целите на предотвратяването, разкриването, разследването и наказателното преследване на тежки престъпления и при спазване на Закона за защита на личните данни.
Със законопроекта за изменение и допълнение на Закона за ДАНС се създава нова глава – шеста „а”, в която са регламентирани редът за осъществяване на дейността по получаване и обработване на резервационните данни от националното звено и статутът на неговия ръководител. Въведени са административно-наказателни разпоредби за неизпълнение на задълженията за предоставяне на резервационни данни. Със законопроекта се въвеждат изискванията на Директива 2004/82/ЕО относно задълженията на превозвачите да съобщават данни за пътниците, разясняват от пресслужбата на Министерски съвет.
На днешното правителствено заседание бе решено още да бъде предложено на

 

Народното събрание да одобри промени в Закона за мерките срещу финансирането на тероризма.

 

Новите текстове, предлагани от кабинета, отстраняват констатираните слабости и изпълняват препоръките, дадени в Оценителния доклад за България на Комитета от експерти за оценка на мерките срещу изпирането на пари (Комитет Монивал).
Със законопроекта се описват групите лица, спрямо които се налагат предвидените в закона мерки – физически и юридически лица, групи и организации, спрямо които са наложени санкции за тероризъм или финансирането му с регламент на Европейския парламент и на Съвета, с резолюция на Съвета за сигурност на ООН, както и лица и организации, включени в списък, приет с решение на Министерския съвет. Предлаганите разпоредби регламентират реда, по който ще се налагат мерките спрямо различните групи лица.
Предвижда се актовете за установяване на административно-наказателни нарушения по закона да може да се съставят и от ДАНС, освен от органите на МВР.

 

 

Правителството реши да бъдат отпусна 500 000 лв. на ДАНС

 

Част от средствата са за изработване на инвестиционен проект с необходимите мерки за усилване и укрепване на сграда, предоставена на Агенцията. Останалата част от ресурса отива за дейности по овладяването на кризисната ситуация със засиления миграционен натиск към страната ни.
Предвижда се средствата за изпълнението на постановлението да бъдат осигурени чрез преструктуриране на разходите/трансферите по централния бюджет за 2015 г.
 

Най-четено

Темите от "Страна"

Етикети