България плаща 60 000 евро по загубени дела в Страсбург

DenNews.bg
10.06.2015
размер на текста:

България ще изплати 59 594 евро на граждани, спечелили дела срещу държавата в Европейския съд по правата на човека. На днешното си заседание правителството прие за изпълнение шестте съдебни решения.
По делото „Димчо Димов срещу България” съдът единодушно е установил, че е нарушена забраната за изтезанията и нечовешкото и унизително отношение, както и на правото на зачитане на личния живот. Жалбата се отнася до обездвижването на Димов в продължение на девет дни на легло в медицинския център към Варненския затвор, както и с контролирането от страна на затворническите власти на неговата кореспонденция. Съдът намира, че продължителността на мярката за обездвижване е прекомерна и необоснована от поведението на жалбоподателя, а начинът на нейното изпълнение му е причинило на силно физическо и психическо страдание. Извършената от местните власти проверка по случая е имала ограничен обхват и не са засегнати основните аспекти на оплакването на жалбоподателя. Присъденото обезщетение е 12 000 евро за неимуществени вреди, както и 4000 евро за разходи и разноски по делото.
Нарушенията по делото „Ягнина срещу България” са на правото на достъп до съд и на правото на ефективни правни средства за защита, тъй като към момента на събитията националното законодателство не е предвиждало процедура за принудително изпълнение на решенията на административните съдилища. Неизпълнението на окончателно решение на ВАС от юли 2005 г. е на НЕЛК. На жалбоподателката е присъдено обезщетение за неимуществени вреди в размер на 2400 евро, както и 1500 евро за разходи и разноски.
Неспазване на презумпцията за невиновност е причина за осъдително решение по жалбата на Тони Костадинов. През 2009 г. бившият полицай е арестуван по подозрение, че е част от престъпна група. Според съда, изявленията на официални лица на пресконференция в деня на задържането са надхвърлили представата за предоставяне на информация и са създали в обществото впечатление, че жалбоподателят е сред най-влиятелните членове на престъпна група. Присъденото обезщетение за неимуществени вреди е 3600 евро, а за разходи и разноски – 1500 евро.
По жалбата „Илиева и др.” е установено нарушено право на собственост. Делото е свързано с прекомерни забавяния по реституционни процедури. На единия от жалбоподателите е присъдено обезщетение в размер на 2000 евро, на другите двама – по 1000 евро. Общо те получават и 1000 евро за разходи и разноски по делото.
Правителството ще изпълни и решенията на ЕСПЧ, с които определя обезщетения по две други дела – „Хаджигеоргиеви срещу България” и „Неделчева и други срещу България”. Делата, свързани с реституция на земи и обезщетение за одържавени земи, са разгледани и по тях са постановени решения през 2013 г., като съдът е поставил срокове за постигане на съгласие между държавата и жалбоподателите. По първото дело реституционната процедура е приключила и жалбоподателите са въведени във владение, поради което присъденото им обезщетение за имуществени вреди е 8000 евро и 1000 евро за неимуществени вреди. По второто дело, въпреки проведените преговори, не е постигнато споразумение между страните за справедливо обезщетение и ЕСПЧ присъжда 20 050 евро имуществени вреди. Присъдени са и 544 евро за разходи и разноски.
 

Най-четено

Темите от "Страна"

Етикети