НСИ: Доходите не са мръднали, но разходите ни растат

DenNews.bg
16.04.2015
размер на текста:

През изминалата година доходите на членовете на домакинствата не са се променили спрямо 2013 г., но за сметка на това разходите им са нараснали. Намаляла е консумацията на тестени изделия, мляко и зеленчуци, но е нараснало потреблението на алкохол и цигари. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ) за доходите и разходите на домакинствата за изтеклата година.
Данните сочат, че през 2014 г. годишният общ доход средно на член на домакинство е 4813 лв. и остава без промяна спрямо 2013 г. Работната заплата формира 54.2% от общия доход на домакинствата, което е с 1.1 процентни пункта повече в сравнение с 2013 г.
В абсолютна стойност доходът от работна заплата средно на човек от домакинство се увеличава с 53 лв. (2.1%) на годишна база и през 2014 г. достига 2610 лева. През 2014 г. относителният дял на доходите от пенсии е 25.8% и нараства с 0.3 процентни пункта спрямо 2013 г. Доходите от всички социални трансфери (пенсии, семейни добавки за деца, социални помощи, стипендии и обезщетения при безработица) формират 29.4% от общия доход на домакинствата.
През изминалата година относителният дял на дохода от домашно стопанство намалява спрямо 2013 г. и е 1.4% от общия доход на домакинствата.
През изтеклата година човек от домакинство е похарчил средно 4509 лева, което е с 1 на сто повече в сравнение с 2013 г.
Разходите за храна продължават да формират дял от около една трета от общите. Така за хранителни продукти средно са похарчени по 1458 лв. на човек от домакинството. Относителният дял на разходите за храна от общия разход намалява от 33.2% през 2013 г. на 32.3% през 2014 г.
През изминалата година намаляват разходите за хляб и тестени изделия, прясно и кисело мляко, за зеленчуци.
С 4.1% спрямо 2013 г. нарастват и разходите за жилище, вода, електроенергия и горива. Най-съществено е увеличението при разходите за облекло и обувки (с 11%), жилищно обзавеждане и поддръжка на дома (с 9.2%), транспорт (с 6.9%) и разнообразни стоки и услуги (с 6.5%).

Най-четено

Темите от "Страна"

Етикети