Зрелостниците подават заявления за държавни изпити от 9 март

DenNews.bg
06.03.2015
размер на текста:

От 9 до 20 март зрелостниците трябва да подадат заявления за допускане до държавни зрелостни изпити за сесия май-юни 2015 г. Заявленията се подават до директора на училището, в което се обучава зрелостникът.
Лица, които са придобили правото да полагат зрелостни изпити през минали учебни години, но не са ги положили успешно, подават заявлението до директора на училището, в което са се обучавали, а в случаите, когато то е преобразувано или закрито - до Регионалния инспекторат по образованието-Кюстендил.
Списъците с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали ще бъдат обявени до 19 май. До тази дата всеки ученик ще получи бележка от училището, в което е подадено заявлението, служебна бележка за допускане до ДЗИ, в която се посочват датата, часът и мястото за явяване на съответния изпит
Резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 9 юни 2015 г.
Тази година изпитите ще се проведат в две сесии, както следва:
Сесия май-юни
20 май 2015 г., от 8.00 часа - Български език и литература
22 май 2015 г., от 8.00 часа - Втори задължителен ДЗИ
26 май - 5 юни 2015 г. - ДЗИ по желани
Сесия август-септември
27 август 2015 г., от 8.00 часа - Български език и литература
28 август 2015 г., от 8.00 часа - Втори задължителен ДЗИ
31 август до 4 септември 2015 г. - ДЗИ по желание.
За сесия август-септември заявления ще се подават от 6 до 17 юли 2015 г.
Продължителността на всички изпити е 4 астрономически часа, а за ученици със специални образователни потребности времето се удължава със 120 минути.
Зрелостниците се явяват в 7,30 часа в училището, в което ще полагат ДЗИ, като задължително носят документ за самоличност (лична карта, паспорт, свидетелство за управление на МПС) и служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити.

 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети