Секретарка в селско кметство осъди община Дупница за незаконно уволнение

DenNews.bg
29.01.2015
размер на текста:

Секретарка от кметството в село Червен брег осъди община Дупница за незаконно уволнение. По силата на решението на Районен съд-Дупница общината трябва да върне на работа Нели Василева като технически секретар на кмета на Червен брег и да й заплати обезщетени от 2 163 лв., ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на депозиране на исковата молба в съда – 2 октомври 2014 г. до окончателното изплащане на сумата.
Освен това общината трябва да заплати на Василева и 330 лв. адвокатски разноски, както и 341 лв. за такси и разноски по делото.
Нели Георгиева работила като секретар в кметството в Червен брег от 1993 г. Уволнена е на 6 август миналата година, като посочената от в заповедта причини са съкращения на щата на общинска администрация.
В хода на делото стана ясно, че назначената от кмета на Дупница Методи Чимев комисия за оценка на селските секретари е действала не по изискванията на закона. Подборът, който е задължителен при съкращения на щатове, е извършена от комисия, за която не е ясно дали нейните членове са познавали конкретно работата за оценяваните, както и дали са ползвали конкретни сведения за оценяване. Оценка била извършена по точкова система на общо седем служители, заемащи същата длъжност, но пред съда устно е представено само мнението на кмета на Червен брег. Негативната му оценка за работата на секретарката била представена устно от друг свидетел-юриста на общината Иван Бучов, но не и писмено. Липсвали и оценките на другите селски кметове за работата на техните секретари.
Василева и още трима служители са получили съответно 9 точки по сборна оценка от квалификация и качество и начин на изпълнение на възложените функции.
В точковото оценяване съдът пък намери грешка-Василева има оценка 5 по критерий „квалификация” и оценка 3 по критерии „качество и начин на изпълнение”, което прави 8, а не 9 девет, както е записано в протокола. Видно от същия протокол още двама служители имат общ брой точки 8. Не става ясно обаче защо именно Василева е уволнена с мотив, че не се справя с възложените й задачи.
Съдът приема още, че не се установява съкращаване на щата „технически сътрудник на кмет на кметство”, тъй като тази длъжност е от дофинансираните бройки, осигурени със собствени приходи, които са общо 16 и са отделно от щатовете, които се финансират от държавния бюджет. С решение на Общинския съвет от 22.12.2011 година, което действа за 2012 и 2013 година, е прието ново щатно разписание, съгласно което щатовете на администрацията са 100, за разлика от щатовете по щатното разписание, действащо към 01.01.2011г., където са 117, като това са щатовете, финансирани от държавния бюджет, но за съда не става ясно дали са съкратени щатове от „дофинансирани бройки, осигурени със собствени приходи на основание решение на Общински съвет от 18.07.2008г. и ако са съкратени – кои щатове и колко такива.
Интересен факт е, че секретарката е оспорила уволнението си и по чл. 333, ал. 1. т 4 от Кодекса на труда-т.е., че е била уволнена по време на неработоспособност. Този иск обаче бе отхвърлен от съда, тъй като секретарката представила болничен с диагноза „мениероподобен синдром – криза“, издаден в деня след уволнението-7 август, макар в болничния да е записано, че е назначен домашен режим на лечение за седем дни, считано от 6 август. Това искане бе отхвърлено от съда като неоснователно.
Решението на Районен съд подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Кюстендил.

 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети