Община Бобов дол събира 4 г. такса „смет” незаконно

Община Бобов дол събира 4 г. такса „смет” незаконно

DenNews.bg
14.01.2015
размер на текста:

Общински съвет и общината в Бобов дол не спазват съдебно решение, къде е прокуратурата? Това питат граждани на миньорската община във връзка с казуса с такса „смет”, превърнал се в тотален каламбур само в рамките на няколко месеца.
От 2010 г. хората и фирмите са плащали таксата по незаконно приложение прието от Общински съвет, а при опита за промяна на наредбата-в последния работен ден на 2014 г., ОбС остава в сила същите текстове, но с оправдание към тях.
На две съдебни инстанции, Административен съд-Кюстендил и Върховен административен съд, приложението на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите, за такса „смет” е отменена като незаконосъобразно. Причините са две: още преди приемането на наредбата текстовете на са обявени в законовия 14-дневен срок, но по-важното е че, решението на ОбС гази закона. Приложението надскача закона, като налага само един начин за формирана на ТБО (такса битови отпадъци)-промил върху данъчната оценка на имотите. Обаче:

Законът предвижда поредност при прилагането на допустимите способи за определяне размера на таксата за битови отпадъци, като те не се прилагат алтернативно, а при условията на евентуалност и то в посочената от закона последователност. Първият посочен способ е размерът на ТБО да се определя в левове според количеството отпадъци, а вторият-когато не може да се установи количеството на отпадъците, размерът се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от Общински съвет. Законодателят е установил задължителна за спазване поредност при прилагането на двата способа. Общински съвет не е предоставил възможност за преценка кой от двата способа да се прилага, не е изложил и мотиви, че липсва възможност да се определи количеството на битовите отпадъци.

Това е записано в решението на Висшия административен съд, а в него се казва още:

Наредбата е незаконосъобразна и с оглед на това, че според закона не се допуска изменения в приетия от ОбС начин за определяне и размера на ТБО в течение на годината. В наредбата се предвижда , че при промяна на данъчната оценка на имота през годината таксата се определя върху новата оценка от месеца, следващ месеца на промяната.

Решението на Административен съд-Кюстендил е от август месец 2014 г., а окончателното определение на ВАС е 3 ноември 2014 г.

Неспазвайки съдебното решение обаче общината е продължила да събира парите на гражданите до края на 2014-а, а на последната сесия за миналата година е приета нова наредба, която отново налага само един начин за определяне на такса „смет”-по приетите от ОбС промили върху данъчната оценка.
„Наредбата не дава възможност да се плаща на количество на отпадъците, каквато възможност има в община Дупница, например, а се задължава единствено да се плаща по приетите от ОбС промили. Вместо да се спази съдебното решение, хората в Бобов дол са плащали до края на декември по реално отменените приложения. На 29 декември е приета нова наредба, където също не е спазен законът. В мотивите в докладната на кмета Кирил Станчев се обяснява колко лош е законът и реално промяна в приложенията за такса „смет” няма”, обясняват бобовдолци.
В мотивите към докладната на кмета Кирил Станчев се посочва, че определянето на таксата на количество е скъпа инвестиция, предполагаща въвеждане на компютри, чипове в кофите за боклук и сметоизвозващата техника. Така отново е прието едно единствено правило за определяне на таксата-върху данъчната оценка на имотите.
За пример, в община Дупница фирмите, а и гражданите имат право да подадат заявление и таксата им да бъде изчислена на брой съдове за смет. Това е предпочитана практика от фирмите, които може да имат големи сгради, но към момента малко производство.

 

Най-четено

Темите от "Бобов дол"

Етикети