Отпускат 13 млн. лв. от държавния бюджет за лични асистенти

DenNews.bg
14.01.2015
размер на текста:

13 млн. лв. ще бъдат осигурени по бюджета на Министерството на труда и социалната политика, за да бъде обезпечено финансирането на социалната услуга „Личен асистент” за 2015 г. и до стартирането на новите операции по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
Средствата ще бъдат предоставени на общините чрез Агенцията за социално подпомагане на потребителите, за които е извършена социална оценка по проекта „Подкрепа за достоен живот” по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. По този начин ще се осигури непрекъсваемост на финансирането до отпускането на средствата по новата оперативна програма.
Потребители на услугата са хора с 90 и над 90 на сто трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ, лица с по-нисък процент на трайно увреждане, но с установена невъзможност за самостоятелно обслужване, деца на възраст до 16 години с 50 на сто и над 50 на сто вид и степен на увреждане или деца на възраст от 16 до 18 години с 50 на сто и над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ или с установена невъзможност за самостоятелно обслужване.
Приносът на предоставяната услуга „личен асистент” е от особена важност за подобряване качеството на живот на хората с увреждания, включително и деца, които се нуждаят от постоянна грижа в ежедневието си. Социалната услуга дава възможност хора от всички общини на територията на страната, включително и на живеещите в отдалечени и малки населени места, в които предоставянето на социални услуги е по-ограничено, да получат реална подкрепа в домашна среда.
 

Най-четено

Темите от "Страна"

Етикети