България старее и се топи

DenNews.bg
31.07.2014
размер на текста:

Населението на България остарява и се стопява. Такива са изводите от отчета Държавното обществено осигуряване през 2013 г. на Националния осигурителен институт.
Към 31 декември 2013 г. населението на България е 7 245 677 души, което представлява 1,4% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2012 г. населението на страната намалява с 38 875 души, или с 0,5%.
Мъжете са 3 524 945 (48,6%), а жените – 3 720 732 (51,4%). На 1 000 мъже се падат 1 056 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 52 години. С нарастване на възрастта броят и относителният дял на жените от общото население на страната се увеличава.
Продължава процесът на остаряване на населението. В края на 2013 г. хората на 65 и повече навършени години са 1 417 667, или 19,6% от населението на страната.
Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 22,7%, а на мъжете - 16,3%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея – по-ниската средна продължителност на живота при тях.
Населението в трудоспособна възраст към 31 декември 2013 г. е 4 472 хил. души, или 61,7% от цялото население, като мъжете са 2 364 хил., а жените – 2 141 хил. Към края на 2013 г. в над трудоспособна възраст са 1 718 хил. души или 14,6% от населението на страната.
Средната продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2011-2013 г. е 74,5 години. Средната продължителност на живота при мъжете е 71,0 години, докато при жените е със 7 години по-висока – 78,0 години.
 

Най-четено

Темите от "Страна"

Етикети