Отмениха глоба от 3 000 лв. на екскмета Янев, че раздал близо 300 000 лв. на фирми без конкурс

DenNews.bg
24.06.2014
размер на текста:

Районен съд-Дупница отмени наказателно постановление на Агенцията за държавна финансова инспекция, с което бившият кмет на Дупница Атанас Янев бе глобен с 3000 лв. Наказателното постановление е наложено в началото на тази година, но касае разходването на събраните средства от такса битови отпадъци в периода 2011 -2012 г. При проверка от АДФИ е установено, че за период от 9 месеца община Дупница е превела 293 473 лв. с ДДС за извършване на почистване на незаконни сметища и речни корита, без обаче да бъде извършена процедура за възлагане на обществена поръчка. Част от парите - 225 599 лв. с ДДС са изплатени на 13 фими по банков път, като е установено, че някои от плащанията към фирмите са направени без сключени договори и приложени протоколи за приемане на извършените услуги.
67 873 с ДДС са били разплатени на 9 фирми чрез касата на общината.
Предвид стойността на услугите от АДФИ са сметнали, че възлагането на тези услуги попадат сред обектите на обществени поръчки и е следвало Янев да проведе открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Липсата на конкурс е причината за налагането на санкцията.
Според съда обаче в хода на производството при издаване на акта и наказателното постановление са допуснати съществени процесуални нарушения. Така например, в акта е посочена дата на извършване на нарушението 27 януари 2011г., която е датата на издаване на първата фактура за извършени услуги по почистването за 2011 г. Това според съда е неправилно, тъй като трябвало да се посочи датата, от която сумата за почистване е надхвърлили 110 000 лв., тъй като по закон обществена поръчка се провежда за услуги над 110 000 лв. Непосочването на конкретна дата на нарушението води и до невъзможност за извършване на преценка дали са спазени сроковете за издаване на наказателното постановление.
Освен това Янев е санкционирано за това, че е сключил няколко договора и са извършени плащания в периода 01.02.2011 г. - 27.10.2011г. за извършване на различни видове услуги за почистване, всеки един на стойност по-малка от 110 000 лв. Договорите са сключени с различни дружества - изпълнители, за различни дейности по почистването, т.е. всички договори са с различен предмет, но от АДФИ приели, че тъй като договорите се отнасят за извършени услуги във връзка с почистване, то следва с оглед разпоредбите на ЗОП да се вземе предвид общата сума на същите от 252 698 лв.
Според съда незаконосъобразно и в противоречие със закона АДФИ е сумирал стойността на договорите сключени между 01.02.2011 г. - 27.10.2011г като е приел, че те са с идентичен предмет, а такова сумиране е недопустимо.
Решението на Районен съд подлежи на обжалване пред Кюстендилския административен съд.


 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети