Съдът върна на работа уволнен с метла „намален обем на производство” от ТЕЦ Бобов дол

DenNews.bg
19.06.2014
размер на текста:

Уволнението с метла „намален обем на производство” на служител от ТЕЦ Бобов дол бе признато за незаконно от съда, а дългогодишният работник е върнат на работа.
Решението е на Окръжен съд-Кюстендил, който отмени решение на Дупнишкия съд с като на първа инстанция искът на уволнения преди година служител е отхвърлен.
Васил Г.Ш. работил в теца над 20 години, назначен е на трудов договор през 1988 г. като шофьор, а с допълнително споразумение от 2011 г. е преназначен на длъжността „разтоварач на вагони” в цех „Въглеподаване”. Със заповед на изпълнителния директор от август 2013 г. той е уволнен, заради намаляване на обема на работа.
От представената справка за обемите производство на електроенергия за периода януари - август 2013 г. на ТЕЦ Бобов дол става ясно, че за посочения период обемът на произведената електроенергия е спаднал и дружеството изпълнява средно около 41.4 % от възможното си производство.
Според съда обаче работодателят не само не е успял да докаже намаления обем на производство на електроенергия, но и не е доказал нуждата от съкращения на щатни бройки в цех „Въглеподаване” с този мотив.
Ищецът и още 9 души са съкратени, след оценка от страна на комисия.
Съдът обаче счете, че и извършеният от работодателя подбор е незаконосъобразен.
С решение на Окръжен съд уволнението на Васил Г. Ш. е признато за незаконно, той е възстановен на работа на длъжността, която е заемал. Той обаче няма да получи претендираното обезщетение от 5298 лв. за времето, през което е останал без работа, тъй като при отстраняването му от длъжност е получил обезщетение в същия размер.
ТЕЦ Бобов дол трябва да заплати 210 лв. деловодни разноски и държавна такса.
Решението може да се обжалва пред Върховен касационен съд.
 

Най-четено

Темите от "Бобов дол"

Етикети