Коригираха бюджета „Орешарски”

DenNews.bg
26.11.2014
размер на текста:

Парламентът прие актуализацията на държавния бюджет за 2014 година. Каква е разликата между очакванията и действителността-1.062 млрд. лева по-малко приходи и близо 300 млн. лева повече разходи в държавния бюджет спрямо заложените от правителството на Пламен Орешарски. Актуализацията е изготвена от новото правителство на Бойко Борисов.
По-рано днес депутатите окончателно приеха и актуализация в бюджета на НЗОК, с която отпускат допълнителни 100 млн. лева.
С промени в заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет Народното събрание отмени възможността да бъдат извършени прихващания в резултат на осъществени цесии между вложители и кредитополучатели. Този промяна е най-актуална по темата „КТБ”-прихващанията на вземания от Корпоративна търговска банка със задължения към нея вследствие на цесии, направени след поставянето й под специален надзор от 20 юни, ще бъдат обявени за недействителни по отношение на кредиторите. Те ще бъдат изпълнявани чак след като синдикът изготви окончателната сметка за разпределяне или след като банката бъде продадена като цяло предприятие.
Приети единодушно от депутатите бяха и промени, които касаят раздробяването на влогове в банката. Това раздробяване също е вид цесия, тъй като един влог се разделя на такива части, които да станат гарантирани от Закона за гарантиране на влоговете, като по този начин на практика Фондът трябва да изплати цялата сума на един вложител, който е раздробил на няколко по-малки влога своите пари, което според вносителите представлява източване на фонда
В мотивите към проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет се посочва, че най-сериозен е проблемът с недостига на финансиране на поети ангажименти в Министерство на вътрешните работи, където над 80% от разходите се формират от разходите за персонал. Необходимият допълнителен ресурс за издръжка на системата на МВР за 2014 г. е в размер 125.7 млн. лева, от които 110 млн. лева за разходи за персонал и 15.7 млн. лева за издръжка на системата на МВР за 2014 година. Оптимизирането и преструктурирането на разходите на МВР може да се осъществи единствено чрез структурирани реформи в министерството, което не може да се случи в краткосрочен план да края на годината.
По бюджета на Министерството на труда и социалната политика ще бъдат предоставени средства в размер на 50 млн. лева, от които 36 млн. лева за помощи за домакинства, за програми за заетост и за гарантиране изплащане на социалните помощи в системата на социално подпомагане и 14 млн. лева за издръжка на дейностите по изпълнение на основните функции на министъра на труда и социалната политика. Министерството на здравеопазването ще получи още 24,2 млн. лева, а 100 млн. лева ще бъдат дадени на НЗОК. 16,4 млн. лева отиват за регионалното министерство, 16,4 за земеделското и 5 млн. лева за правосъдното ведомство.
 

Най-четено

Темите от "Страна"

Етикети