Хотелиери и занаятчии отличници в плащането на данъци

DenNews.bg
08.01.2014
размер на текста:

Хотелиерите и занаятчиите в Дупница са отличници по коректност за плащане на дължимите данъци и такси, показва справка за отминалата година в период 1 януари-30 ноември.
На 100% е внесен туристическия данък, като в цифри той се равнява на 5 042,53 лв.
От патентен данък са събрани 107 465,20лв., а изпълнението му е на 63,03%.
От данъка върху недвижимите имоти в хазната на община Дупница са постъпили 455 676,80 лева, което се равнява на 61,45% изпълнение. 966 260,13 лева са събрани от данъка върху моторните превозни средства. Изпълнението в това перо е по–слабо- 54,90%.
Най-много средства по традиция са отчетени от такса „битови отпадъци” – 1 520 629,22 лева или 61,22 % изпълнение.
От таксата за отглеждане на куче са събрани 2 972,92 лева или 70,79% изпълнение.
За този период от отдел “Местни данъци и такси” за принудително събиране са образувани 394 преписки. 260 от НАП на стойност 131 838,78 лева и 134 преписки от съдия-изпълнители на стойност 79 756,40 лева.
По изпълнителни дела за задължения към НАП са събрани 24 310,23 лева, а с наказателни постановления от НАП – 938 лева.
По изпълнителни дела на съдия-изпълнители са събрани 29 293,08 лв.
483 превозни средства не са били декларирани, както и 6 имота, за което са изпратени съобщения.
Осем споразумения между длъжници и общината са сключени за разсрочено плащане, като общата им стойност е 40 028,51 лева.
16 акта на обща стойност 2 300 лв. са издадени за административни нарушения. За установяване на публични общински вземания актовете са 627 на стойност 249 433,55 лева
Издадените фишове са 178 на стойност 8 480 лева, като те са платени на 100 %.
 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети