Изместиха кладенеца, спасяващ от безводие Усойка, заради АМ „Струма”

Dennews.bg
26.09.2013
размер на текста:

Нов кладенец е сондиран в бобошевското село Усойка, тъй като старият, който спаси селото от безводие, ще потъне под АМ „Струма”.Това бе предвидено в идейния проект, според който каптажа и помпената станция на място трябваше да бъдат изместени на място, посочено от представител на Кюстендилска вода ООД.
Кметът на селото Красимир Николов обясни, че новият кладенец се намира на 150 метра от стария и дебитът в него напълно ще покрие нуждите на жителите на Усойка с вода за питейно-битови нужди.
До сондирането на нов водоизточник се стигнаСъгласно становище на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”-Благоевград, в което е установено, че трасето и сервитута на АМ „Струма" Лот 2, не попадат в определени или в процедура санитарно-охранителни зони около водоизточници за питейно-битово водоснабдяване. Защото тръбните кладенци не попадали в посочените водоизточници в Наредба № 3 за условията и реда за проучване, проектиране и утвърждаване на санитарно-охранителните зони.

Най-четено

Темите от "Бобошево"

Етикети