Дупница стигна трето ниво, за да получи европейски пари по програми за селските райони

dennews.bg
18.09.2013
размер на текста:

Областния управител Иван Каракашки и заместник- областния управител Мария Чочова участваха в деветото заседание на работната група за разработване на Оперативна програма „Региони в растеж“2014-2020.
Заседанието бе открито от министъра на регионалното развитие Десислава Терзиева. В работната група участваха още представители на Национално сдружение на общините на Република България, синдикати, представители на министерство на земеделието и неправителствени организации.
На заседанието бе дискутирано предложение за разширяване на териториалния обхват по „Оперативна програма „Региони в растеж“2014-2020 за обхващане на цялата общинска територия за градовете от първо до трето ниво. Съгласно Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 година, градовете Кюстендил и Дупница попадат в трето ниво. Напомнено бе и че на проведено заседание на Министерски съвет, е прието споразумение, съгласно което се запазва същата дефиниция за селски район. За да може малки населени места да се възползват от европейски средства, работната група взе решение за градовете от първо и трето ниво да се допуска финансиране. Финансирането е в размер до 20 процента от определените лимити за всеки един град, извън зоните за въздействие на интегрираните планове за градско възстановяване и развитие, но в рамките на общинската територия. По този начин селата от съответните общини ще могат да се възползват от европейско финансиране. Средствата ще бъдат отпускани за реализиране на проекти за общинска образователна и социална инфраструктура и зони с потенциал за икономическо развитие, извън зоните за въздействие на Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие.
„Региони в растеж“2014-2020 година е една от оперативните програми, които България разработва за участие в изпълнение на Общата стратегическа рамка на ЕС за следващия програмен период. Основата и цел е осигуряването на устойчив и балансиран икономически растеж и създаването на нови работни места. Тя ще бъде постигната чрез инвестиции в сферата на енергийната ефективност, индустриалните зони, регионалния туризъм, пътната инфраструктура и използването на финансовите инструменти за насърчаване на предприемаческия дух.
Продължава работата по допълването на отделните оперативни програми с цел избягване негативен ефект от това отделни територии и населени места на нямат достъп до европейско финансиране.


 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети