Дупница и Кюстендил стават селски райони, за да получат европейски пари

dennews.bg
10.08.2013
размер на текста:

Заради важността на проблема свързан с нефигурирането на общини като Кюстендил и Дупница в списъка за финансиране по Програмата за развитие на селските райони, областният управител Иван Каракашки е запознал министър-председателя Пламен Орешарски, както и министъра на земеделието и храните Димитър Греков. Това става ясно от информация, предоставена ни от пресцентъра на Областна управа.

 

Заместник областният управител Мария Чочова, като член на работната група за обсъждане на предстоящия Програмен период 2014-2020 също е взела участие в работна среща в Министерски съвет.
В рамките на работната бе обсъдено споразумение за партньорство на Република България за предстоящият програмен период в контекста на Програмата за „Развитие на селските райони“. Основна дискутирана тема в тази насока бе дефиницията за „селски район“ в Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 година.
В тази връзка бе поета инициатива през следващата седмица да се проведе работна среща между представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Министерство на земеделието и храните и Национално сдружение на българските общини, на която среща да бъдат обсъдени възможностите за промяна в дефиницията „селски район“. С промяната на дефиницията ще се даде по-голяма възможност мерките по Програмата да бъдат отворени за възможно най-много райони и населени места.
„Идеята е да се достигне до възможно най-оптималният вариант, в който да няма район, за който да не са достъпни мерките по „Програмата за развитие на селските райони през предстоящият програмен период 2014-2020 година“, коментира заместник областният управител Мария Чочова.
Предвид важността на проблема свързан с нефигурирането на общини като Кюстендил и Дупница в списъкът за финансиране по Програмата за развитие на селските райони, Областният управител Иван Каракашки е запознал министър-председателя на Република България Пламен Орешарски, както и министъра на земеделието и храните Димитър Греков.

Също така на заседание на Областния съвет за развитие бе взето решение за изпращане на предложение за включването на двете общини през следващият програмен период 2014-2020 година в мерките за финансиране по Програмата.
В момента се подготвя и подкрепително становище, на внесено от неправителствени организации в Областна администрация Кюстендил писмо, по същият проблем, касаещ териториалния обхват по Програмата и определянето на дефиницията селски район. Същото подкрепително писмо ще бъде внесено от Областният управител до Междуведомствената работна група за разработване на споразумение за партньорство на Република България за 2014-2020 година

 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети