Община Дупница изгуби дело за уволнение заради разсеяната си юристка

Десислава Стойнева закъсняла с въззивната жалба с 2 дни, не знаела, че срокът за обжалване бил по-рано

dennews.bg
16.07.2013
размер на текста:

Община Дупница изгуби дело за уволнение заради разсеяна юристка. Адвокат Десислава Стойнева закъсняла с 2 дни с обжалване на решението на Дупнишкия районен съд от 12-и март тази година, с което на работа бе възстановена уволнената на 20-и септември 2012-а годино от кмета Методи Чимев старши специалист Териториално и селищно устройство Валентина Ангелова, общината бе осъдена да я обезщети с 3522.96 лв.
Тъй като Десислава Стойнева не присъствала на заседанието на 12-и март заради служебна ангажираност и била уведомена за решението на 25-и март. В него съдията по делото изрично посочил, че 2-седмичният срок за обжалване започва да тече от 22-и мартт- денят, в който решението е влязло в сила. Стойнева решила, че срокът за обжалване тече от деня, в който е била уведомена, т.е. 25-и март и внесла въззивната жалба на 10-и април, след което получила отговор от съда в Дупница, че жалбата й се връща като просрочена. Така смятат и окръжните магистрати, до които Десислава Стойнева е депозирала жалба, с която оспорва това решение на Дупнишкия районен съд. В своето решение те я отхвърлят като неоснователна, като посочват, че в уведомителното писмо до Десислава Стойнева за решението е посочено, че то влиза в сила от 22-и март и от тази дата тече 2-седмичният срок за обжалване. Сега Стойнева има правото да обжалва решението на окръжните магистрати пред Висшия касационен съд в 2-седмичен срок.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети