Висшият съдебен съвет избира председател на Районния съд в Дупница

Сегашният административен ръководител Ели Скоклева е единственият кандидат, изборът ще се състои на заседание утре

dennews.bg
10.07.2013
размер на текста:

Снимка: Архив

Висшият съдебен съвет избира председател на Районния съд Дупница. Единственият кандидат е досегашният ръководител на съда – Ели Скоклева, която оглавява институцията от 2008 г. Изборът е под точка първа от дневния ред на Съвета за утрешното заседание, на което висшите магистрати ще проведат събеседване със съдия Скоклева. Сред членовете на ВСС, които се събират утре е и дупничанина Камен Иванов, който е започнал своята кариера именно от съда в Дупница.
Български институт за правни инициативи (БИПИ) в изпълнение на проекта
„Инициатива за прозрачни съдебни назначения” ни представи подробен профил на съдия Скоклева, който включва данни за нейните професионално израстване и активности, имуществен статус и други данни.

В попълнения от съдия Скоклева анкетен лист за самооценка (такъв се изпраща до всички кандидати в конкурси, на които се изготвят профили по методологията на проекта и съответно се попълва по желание от тях) тя споделя, че според нейната лична преценка, най-силното влияние за ефективното и компетентно изпълнение на работата и като съдия оказват придобитият професионален, административен и житейски опит, ясното съзнание за значимостта на длъжността „съдия” и поетата лична отговорност. Пълната анкета на съдия Скоклева е достъпна като приложение към нейния профил.

От 2011 г. до момента по проекта са съставени над 120 профила на магистрати – кандидати за различни ръководни длъжности в органите на съдебната власт, включително председатели на съдилища, номинираните за членове на Висшия съдебен съвет, главен прокурор и съдии в Конституционния съд.

Инициативата за прозрачни съдебни назначения цели да подпомогне за утвърждаване принципите на обективност и прозрачност в процедурите по назначения на магистрати на ръководни длъжности в звената на съдебната система, да допринесе за усъвършенстване провеждането на различните структурни етапи в кариерните процедури, както и да гарантира, че лидерските места в системата ще бъдат заемани от магистратите с най-изявени професионални и нравствени качества.
 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети