ОбС-Кочериново с нов председател на всеки шест месеца

DenNews.bg
24.06.2013
размер на текста:

Председателят на общински съвет в Кочериново да се избира на ротационен принцип на всеки шест месеца. Това е едно от основните предложения за промяна на правилника за работа на местния парламент от страна на комисията, която бе определена за това на последната сесия.
Както писахме, промените са вдъхновени от броженията в Общински съвет срещу сегашния председател Румен Янакиев.
Комисията е напълно готова с предложенията си, като те вече са внесени в деловодството от председателя й Василка Вонидова.
Друго предложение касае записването на нова точка, която регламентира начините за предсрочното прекратяване на мандата на председателя, а именно при подаване на оставка, при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията за повече от три месеца и по искане на повече от половината от общият брой общински съветници.
В последните два случая искането да се поставя на тайно гласуване на първото заседание след деня на постъпването му и се смята за прието, ако за него са гласували повече от половината от общия брой общински съветници, гласи предложеният от комисията текст.
Предвижда се и промяна на начина на определяне на заплатата на ОбС-шефа- според времетраенето на неговата заетост, като за пълен работен ден не надвишава 85% от основната месечна заплата на кмета, а при намалено работно време се изчислява пропорционално на заетостта.
Още едно нововъведение се предлага от комисията, а именно избора на заместник-председателят на ОбС, чиито избир и освобождаване да става с явно гласуване с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници. Заместникът ще подпомага работата на председателя и ще го замества при нужда, а заплатата му ще бъде определена от общинските съветници.
Промените предвиждат и отпадането на длъжността „секретар към ОбС”, като работата ще бъде възложена на длъжностно лице от общинска администрация.
Ако предложенията бъдат приети в цялост ще бъде променен и часът за провеждане на сесиите, които в последния мандат се насрочваха за 13 ч., а именно след 17.30 часа в работен ден.

 

Най-четено

Темите от "Кочериново"

Етикети