Експерти учиха рилчани и кочериновци как да правят проекти

dennews.bg
27.05.2013
размер на текста:

Експерти от Областен информационен център в Кюстендил обучаваха жители на Рила и Кочериново как да изготвят и кандидатстват по проекти. Това стана на среща на тема „Пътят на успешния проект: научени уроци и реализирани добри практики през изтичащия програмен период 2007 – 2013 г.” .

На срещата се отдели специално внимание на основните и съпътстващи документи, свързани с подготовката и управлението на проекти, като Постановления на Министерския съвет, свързани с изпълнението на проекти, наръчници и ръководства, указания и методики и др. Презентирани бяха и фазите на проектния цикъл – от идентифицирането на конкретен проблем или необходимост през формулирането на проектната идея на кандидата до разработването на проектно предложение в структуриран формат съгласно изискванията на Насоките за кандидатстване/Указанията за директно предоставяне по конкретната процедура. По време на презентацията бе подчертана важността на логическите елементи на проекта – цели, резултати, дейности и ресурси. Съществен акцент на срещите бяха и дискутираните често срещани затруднения и грешки при подготовката и при изпълнението на проекти. Представени бяха и добри практики по проекти, финансирани с помощта на Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз.

Участниците получиха информация и за отворени за кандидатстване процедури по оперативните програми, като фокус бе поставен на схемата „Внедряване на иновации в предприятията" по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.”. Основната цел на тази процедура е да се повиши ефективността и конкурентоспособността на българските предприятия чрез предоставяне на подкрепа за внедряване на иновативни продукти (стоки или услуги) и процеси с потенциал за успешна пазарна реализация. Крайният срок за подаване на проектни предложения по тази процедура е 10 юли 2013 г., а пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на интернет адреса на оперативната програма: www.opcompetitiveness.bg, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.

 

Най-четено

Темите от "Рила"

Етикети