Чимев към жителите на Джерман: Депо няма да има, ако има отрицателна оценка

dennews.bg
06.03.2013
размер на текста:

АЗ, в качеството си на Кмет на община Дупница, като човек който уважава правото на хората да живеят в чиста и здравословна околна среда,
ДЕКЛАРИРАМ, че изграждането на Регионален център за третиране на неопасни отпадъци в землището на село Джерман и Грамаде НЯМА ДА ИМА при отриацателна оценка от РИОСВ-Перник за въздействие върху околната среда. Това обяви в открито писмо до жителите на село Джерман кметът на Дупница Методи Чимев. Ето и пълният текст на писмото, което днес градоначалникът представи и пред журналисти:


Изправен пред една от най – големите отговорности в моя мандат, а именно реализиране на инициативата за “Изграждане на регионален център за третиране на неопасни отпадъци, регион Дупница” се чувствам длъжен да Ви запозная с фактите, които го наложиха и при какви условия може да се случи, тъй като нищо не може да ме принуди да заложа здравето на хората, които са ми гласували доверие на карта.
Логично е първо да си зададете въпроса: ”Защо в община Дупница, а не в Сапарева баня, Кюстендил, Невестино, Бобов дол или Трекляно? В община Дупница ли са най – безотговорните управници? Само тук ли не се цени земята, въздуха и хората?”
Не. Всичко това се прави с идеята да се защити населението и околната среда, като се реши един проблем трупан с годините и оставил пред нас неизбежно къси срокове. България е поела ангажимент към Европейския съюз да реши проблема с незаконните сметища до 2010 г., към началото на 2009 г. България трябваше да построи 55 модерни регионални депа, но правителството успя да построи само 30, поради което търпи парични санкции към момента. Сметището на община Дупница намиращо се над ж.к. ”Бистрица”, което се използва години наред е нерегламентирано, незаконно и опасно за здравето на хората. Най–големият проблем на това сметище е ежедневното му палене лятото, което обгазява не само жилищния комплекс, но и село Джерман. Изграждайки регионален център за третиране на неопасни отпадъци този проблем ще бъде решен, тъй като този терен ще бъде рекултивиран и земите ще могат да се използват с друго предназначение. България прие политика по изграждане на депа на регионален принцип, в която Дупница попадна в регион Кочериново, но поради ред причини този регион се разпадна и се раздели на две: Дупница и Благоевград. Построяването на такъв център е в рамките на 29 110 367,88 лева, което е непосилно за една община, и именно тук в помощ на общините е Оперативна програма околна среда, която финансира дейности свързани с управление на отпадъците, но когато общините се сдружат. Срокове за отпускане на пари по тази програма не са безконечни, а до средата на 2013 г. Община Дупница изпусне ли този срок ще трябва сама да си изгради депо на своя територия независимо къде и в близост до кое населено място, а милиони които са нужни за тази инвестиция да бъдат за сметка на такса смет и други финансови източници на общината, т.е. за сметка на хората. Дали тогава някой ще обвини сегашните управляващи, че не са решили проблема? Преди да предпиреме каквито и да е стъпки, общинското ръководство писмено е отправило питане до останалите общини от сдружението дали има терени подходящи за целта /има наредба която определя условията/, които в отговор са казали, че няма такива които да покрият условията. И от тук насетне започва проблема,
ЗАЩО ИМЕННО ДЖЕРМАН?
Не защото хората там са по – лоши, не защото има политически реваншизъм, а защото се е разсъждавало в следната посока:
Площ за регионалния център – около 100 дка. За да не се ощетят частните собственици е било по-добре това да са общински земи, а не частни. За да не се заемат плодородни почви това е трябвало да са нископродуктивни категории земи.
Пътни връзки – Да има лесен достъп до регионалния център, добра пътна инфраструктура и да минава по възможно най – малко разстояние през населено място.
През лятото на 2012 година се променя Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и община Дупница придобива нови, но до този момент терените които отговарят по първоначални данни за изграждане на регионален център за управление на неопасни отпадъци са тези в землището на село Джерман, село Грамаде и село Крайни дол. Община Дупница възлага на експерти изготвянето на прединвестиционни проучвания, геоложки, хидроложки и хидрогеоложки доклади, финансов анализ и анализ на други възможни алтернативи, т.е. други терени. Изследвайки всички показатели съгласно действащото българско и европейско законодателство експертите заключават че двата терена са подходящи и отговарят на критериите. Но междувременно, общината ставайки собственик на нови земи изважда от регистрите още терени, които са с голяма площ и специалистите правят анализ по първоначални данни, като сравнявайки ги по между си и с терените на Джерман и Крайни дол заключават, че най – икономически изгодно и най – безопасно по отношение на околната среда е именно изграждане на регионален център в землището на село Джерман, село Грамаде.
Какво представлява Регионални център за третиране на неопасни отпадъци? Важно е да се знае, че това не е сметище, това не е боклучарник, това е европейско съоръжение, което се контролира и експлоатира така, че да не вреди на хората. Идеята е да се изгради компостираща инсталация за растителните отпадъци, сепарираща инсталация, на която да се разделят пластмаси, хартии и стъкло и накрая това, което остане се депонира на депо, което е с изолиращи слоеве, отвеждащи отпадъчните води канали, които ще се пречистват и инсталации за улавяне на газа който се отделя, така че да не се получи самозапалване. Отпадъците на общините Кюстендил, Невестино и Трекляно, ще се компостират и сепарират /разделят/ на претоварна станция край село Грамаде, община Кюстендил, в чийто интерес е възможно най – малко да се вози на депото, тъй като им се оскъпява такса смет. Може би ще попитате, защо не завод за отпадъци, каквато идея е имало, и за който твърдят, че е имало положителна оценка за въздействието върху околната среда?! Но не, такава оценка не е имало, внесен е бил само доклад за разглеждане, но не са правени обществени обсъждания и няма решение на директора на Регионалната инспекция по околна среда и води. Ръководството на общината е оттеглила своята подкрепа, тъй като източника на финансиране не е бил ясен и една такава технология е твърде скъпа в процеса на експлоатация, което би оскъпило такса смет неимоверно много, а и не сме толкова богати, че да си горим суровините, които може да разделяме и повторно да използваме.
Какво прави община Дупница за да е сигурна че реализирането на този проект няма да навреди на хората, и не само, а ще им донесе икономическа полза?
Съгласно Закона за опазване на околната среда за инвестиционното намерение е възложено изготвяне на доклад за оценка въздействието върху околната среда. Същият е разработен от независими експерти и е внесен в РИОСВ Перник за разглеждане, след което ще бъде предоставен на вниманието на всички от община Дупница за запознаване и ще бъдат направени обществени обсъждания едно от които в Джерман, където експертите ще дадът информация по компоненти и всеки ще има възможността да зададе въпроса които го притеснява. След това всички мнения забележки и препоръки, както и доклада ще бъде разгледан на експертен съвет и директора на РИОСВ ще излезе с решение, което може да бъде: ПЪРВО: НЯМА ДА ОКАЖЕ ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА ИЛИ ВТОРОТО: ЩЕ ОКАЖЕ НЕГАТИВНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА. В ПЪРВИЯ СЛУЧАЙ общината строи регионалния център, откриват се 30 нови работни места, за които може да бъде заложено да са с приоритет жители на Джерман, предлага се на Общински съвет от тук насетне жителите на селото да плащат 50% от начислената такса смет, както и по предложение на инициативен комитет от селото, какви инвестиции да бъдат направени там в следващите 5 години. Във ВТОРИЯ СЛУЧАЙ – при отрицателна оценка на околната среда
АЗ, в качеството си на Кмет на община Дупница, като човек който уважава правото на хората да живеят в чиста и здравословна околна среда,
ДЕКЛАРИРАМ, че изграждането на Регионален център за третиране на неопасни отпадъци в землището на село Джерман и Грамаде НЯМА ДА ИМА.

 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети