91 катастрофи с един убит и 13 ранени в Дупница за миналата зима

DenNews.bg
05.11.2013
размер на текста:

През настъпващия есенно-зимен период рязко се увеличават предпоставките за тежки пътно-транспортни произшествия и главно за ПТП с пешеходци. По данни за страната аварийността нараства, като относителният дял на загиналите пешеходци нараства с до 30 % от всички убити при ПТП. Тази тенденция вече се откроява от началото на месец октомври. Увеличават се злополуките и поради неизправни и нерегулирани фарове, съчетано с неправилното движение на пешеходци по тъмно. Друг негативен фактор е липсващото или недостатъчно улично осветление в населените места, включително и на най-уязвимите участъци, пешеходни пътеки и кръстовища, отсъствие на хоризонтална маркировка в населените места и извън тях. Основна предпоставка е намалената светла част от денонощието, при запазена висока интензивност на движението на МПС и пешеходци във вечерните и сутрешните часове, по тъмно. Значителна част от МПС са с нерегулирани и неизправни светлини, двуколесните превозни средства, селскостопанска техника и каруци най-често са с липсващи или неефективни светлоотразители. Нараства и броят на произшествията с неподготвени за зимата автомобили – движещи се с износени и летни гуми на мокри, заснежени и заледени настилки. Участниците в движението не познават достатъчно и подценяват рисковите фактори от намалената видимост.
Анализът на ПТП на обслужваната територия от ОДМВР - Кюстендил през последния есенно-зимен период (1 ноември 2012 г. – 28 февруари 2013 г.) показва следното:
В Кюстендил са станали 53 пътни инцидента, от които 9 тежки. Загинал е един човек, а 12 са били ранени. В Дупница са станали 91 катастрофи, от които 14 тежки с един убит и 13 ранени. В Бобов дол катастрофите са били 4, без убити и ранени. В Рила за миналия зимен период са станали 4 инцидента, от които един тежък, с един загинал и един ранен.
За територията на областта са станали 152 катастрофи, от които 24 тежки, с тримазагинали и 26 ранени.
Данните за регистрираните пътно-транспортни произшествия в предходните есенно-зимни периоди общо за територията на ОДМВР са както следва:
Като цяло през посочения период налице е тенденция към намаляване на общия брой произшествия и на последиците от тях, но през последния сезон има влошаване на показателите. Положително влияние оказаха извършените през 2006 г. промени в ЗДвП, задължаващи водачите на МПС да се движат от 1 ноември до 1 март задължително с включени светлини за движение през деня или с къси светлини, а от есента на 2012 г. и целогодишно.
През есенно-зимния сезон на 2012/2013 г. най много произшествия са възникнали през декември – 51 бр. и ноември – 39 бр., най-тежък месец се явява ноември с 2 убити и 8 ранени. Аналогично е било положението и през предходния есенно-зимен сезон по тези показатели. По дни от седмицата най-много ПТП има в петък – 25 бр. с 5 ранени, най-тежък ден е сряда – 21 бр. с 2 убит и 5 ранени. В рамките на денонощието най-много произшествията стават в интервала от 15 до 21 часа, когато са реализирани 53 бр.от всичките произшествия през сезона с 2 убити и 11 ранени.
По вид на ПТП най-много са от вида: “сблъскване между МПС” – 45 бр. с 4 ранени, “сблъскване между МПС отзад” – 27 бр., “блъскане на паркирано ППС” – 13 бр.,“блъскане на пешеходец” – 8 бр. с 1 убит и 8 ранени.
Най-честата причина за възникване на произшествията са нарушения на водачите на МПС – 148 бр. ПТП, при които са дадени 2 жертви и 26 ранени. По причина пътни условия е регистрирано 1 произшествие. По вид на участвувалите ППС най-много са с леки автомобили – при 128 бр. ПТП с 2 убити и 23 ранени, и с товарни автомобили – при 18 бр. ПТП с 1 убит и 3 ранени. Произшествията реализирани в населените места са – 75 бр. с 1 убит и 17 ранени, а по пътищата от републиканската и общинската пътни мрежи – 75 бр. с 2 убити и 9 ранени.
С цел ограничаване предпоставките за тежки ПТП през есенно -зимния период с рисковите групи участници в движението /пешеходците, водачите с лисващ практически опит за движение при есенно-зимни условия, управляващите неподготвени за сезона и с неизправни осветителни системи автомобили/, и поради необходимостта от насочване вниманието на водачи и пешеходци към специфичните рискови фактори за пътни злополуки, за времето от 05.11. до 25.11.2013 г, включително, в страната ще се организира и проведе операция на полицията “АКЦИЯ “ЗИМА”. В хода на операцията ще се реализират следните мероприятия:
1. На територията на всяко РУ “Полиция” ще се проведат СПО по тематиката на акцията по метода „широкообхватен контрол” на подходящи места край пътя, като ще се създаде организация при възможност за изваждане на пътя на уредите за проверка регулирането на фаровете. При необходимост, за работа с уредите ще се осигурят служители от звената по регистрация на МПС.
2. При проверките ще се обърне внимание върху изправността на всички светлинни източници и светлоотразителна сигнализация на МПС.
3. По време на акцията активно ще се контролира и изправността на осветителните системи и сигнализацията на велосипеди, превозни средства с животинска тяга, селскостопанска техника и др., както и спазването на задължението по ЗДвП велосипедистите да носят светлоотразителни жилетки в тъмната част от денонощието, извън населените места и при намалена видимост.
4. Ще се създаде необходимата организация при извършване на регистрация и пререгистрация на МПС, да се проверяват стриктно светлините на превозното средство.
5. Целият униформен състав ще извършва активен контрол, за спазване на правилата за безопасно пресичане от пешеходците и за отдаване на предимство на пешеходците от водачите на пешеходните пътеки, като се налагат ефективни санкции. Служителите ще извършват превантивен контрол за намаляване на риска за ПТП с пешеходци като: предупреждават с полицейска свирка пешеходците, които показват намерение да пресекат неправилно; отправят предупреждения към пешеходците, движещи се неправилно и рисково по пътното платно - особено при сумрак и на неосветени и слабо осветени участъци в селищата и извън населените места, като им дават устно указания на място за правилно движение.
6. По време на акцията и през целия есенно-зимен период ще се извършва засилен контрол за технически неизправности на МПС, създаващи предпоставки за ПТП /износени гуми, неизползване вериги за сняг, при въведено задължение/ и се взема отношение с налагане на санкции по ЗДвП.
7. Съвместно с представители на общините /кметствата/ ще се извършат огледи на уличното осветление в населените места и при необходимост ще се изготвят предписания към съответните органи на местното самоуправление, за осветяване на най-невралгичните места от уличната мрежа с повишена опасност за ПТП с пешеходци - улични отсечки, райони на спирки на обществения транспорт, пешеходни пътеки, кръстовища, подлези.
8. Ще се извършат и огледи на състоянието на пътните настилки, вертикалната сигнализация и хоризонтална маркировка, и при констатиране на нередности ще се изготвят предписания за отстраняване на повредите и за сигнализиране на местата с най-голяма опасност за ПТП през есенно-зимния период.
9. Ще предложим на общините съвместно с представители на „Пътна полиция” извършване прегледи на светлинната и светлоотразителната сигнализация на превозните средства с животинска тяга и малогабаритната селскостопанска техника /възможно и след времето на акцията - до 30.11.2013 г/.
Санкциите, които ще се налагат по ЗДвП при установени нарушения при движение на ППС, са както следва:
- на водач, който наруши правилата за използване на светлините на ППС, ако е създадена непосредствена опасност за движението – глоба в размер от 20 до 150 лв.;
- водач, който използува допълнителни светлини за мъгла при не наличие на условия за това – глоба в размер до 20 лв.;
- водач, който управлява ПС с нечетлив регистрационен номер – глоба в размер на 10 лв.;
- водач, който управлява с повреди или неизправности, които могат да застрашат БД – глоба в размер на 30 лв.;
- водач, който управлява МПС с износени или разкъсани гуми – глоба в размер на 50 лв.;
-водач на ППС, което не е моторно, който наруши правилата за движение по пътищата, в т. ч и по сигнализацията – глоба в размер до 30 лв.;
- пешеходец, който наруши правилата за движение – глоба в размер до 20 лв.
- пешеходец, който преминава през ограждения от парапети или вериги – глоба в размер от 50 лв.
 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети