Продължава набирането на доброволци за борба с бедствията в Дупница

DenNews.bg
24.10.2013
размер на текста:

Община Дупница продължава набирането на доброволци за участие в създаденото доброволно формирование за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях. Числеността му за община Дупница е от 40 души, като до момента има одобрени 14 кандидата. Бройката от 40 души е одобрена с решение на Общински съвет-Дупница.
За доброволец може да кандидатства всяко дееспособно навършило 18 години физическо лице, което е клинично здраво, не страда от психично заболяване и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано. Кандидати могат да бъдат лица по трудово или служебно правоотношение или безработни лица. Кандидатите за доброволци подават заявление в деловодството на Община Дупница по утвърден образец.
Необходимите документи са:
1. Заявление до кмета на общината за членство в доброволното формирование
2. Формуляр за кандидатстване по образец
3.Медицинско удостоверение, доказващо, че лицето е клинично здраво;
4. Справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;
5. Свидетелство за съдимост;
6. Копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност;
7. Писмено съгласие на работодателя/ите за заетите по трудово или служебно правоотношение;
8. Декларация за съгласие за обработка на лични данни.
Подборът на кандидатите за доброволци се извършва от комисия определена със заповед на кмета на община Дупница Методи Чимев, съгласувана с началника на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението" Атанас Атанасов. След сключване на гражданския договор на доброволците ще бъде осигурено обучение, застраховка за една година срещу злополука и екипировка. Доброволците ще получават възнаграждение за участието си в мероприятия, които са регламентирани от Закона за защита при бедствия. Размерът на възнагражденията на доброволците е съобразно извършените дейности и отработените часове за участие.
Срокът за подаване на документите е 22 ноември.
 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети