Съдът опрости 9 глоби на Атанас Янев за отклонени държавни пари за училищата

dennews.bg
31.01.2013
размер на текста:

9 наказателни постановления всяко по 800 лева, издадени на екскмета на Дупница Атанас Янев за отклоняване на средства от държавния бюджет за училищата, бяха отменени. Това стана в 9 поредни заседания в Районен съд-Дупница, на които бяха разгледани поотделно всички 9 наказателни постановления, издадени от директора на Агенция за държавна финансова инспекция-София. Това стана след подадени жалби до съда от бившия градоначалник.
Първата глоба е била наложена на 26-и януари 2012-а година. Тя е на базата на извършена проверка в община Дупница със заповед на директора на агенцията. От нея става ясно, че средствата за делегираните от държавата дейности за функция „Образование”за месец март 2011г,са получени в община Дупница на дата 07.03.2011г, от което следва,че същите трябва да бъдат предоставени на получателите им в срок до 16.03.2011г.До нормативно определения срок 16.03.2011г, кмета на общината в качеството му на първостепенен разпоредител с бюджетни кредити не е предоставил на училищата и детските градини дължимите средства по единни разходни стандарти разпределени по формули в срок от седем работни дни от получаването им на 07.03.2011г, става ясно от проверката на финансовите инспектори.
Съдът признава, че има закононарушение от страна на кмета, извършено чрез бездействие, визирайки непредоставянето на държавните пари на училищата в установения от закона срок. Но отменя заради факта, че кметът на Дупница Атанас Янев в качеството си на първостепенен разпоредител на бюджетни средства е издал заповед, с която възлага тази своя функция специално в частта за средствата за образование на главния счетеводител Васил Попов и заместник-кмета по социалните дейности Даниела Ушатова.
Втората глоба на екскема Атанас Янев е наложена заради непреведените в законовия 7-дневен срок отпуснати средства от държавния бюджет за училища и детски градини в размер 14 156 лв., и още 13 000 лв. на 12-и юли 2011-а година. Кметът е издал заповедта за разпределяне на средствата по училища и детски градини едва на 29-и юли.Не са били преведени и 840 лева на ОУ Неофит Рилски, отпуснати от дървата за даровити деца. И тук глобата е отменена заради факта, че Янев е издал заповед с тази задача да се заеме главният счетеводител на общината Васил Попов.
Третата глоба е заради непреведените навреме държавни пари за месец декември 2010-а година към училищата и детските градини в общ размер на 1 367 706,07 лв. Парите са получени по сметките на община Дупница на 3-и декември и е трябвало да се преведат на училища и детски градини най-късно до до 13-и. Справката сочи следното за извършените преводи по дати: На 03.12.2010 г. - 473 800,00 лв., на 13.12.2010 г. – 7856,00 лв., на 15.12.2010 г. - 830 076,00 лв., на 16.12.2010 г. - 36 060,00 лв., на 20.12.2010 г. – 6364,04 лв., на 22.12.2010 г. – 550,00 лв., на 23.12.2010 г. - 8300,03 лв. и на 27.12.2010 г. - 4700,00 лв. Тъй като въпросното деяние е извършено за пръв път и глобата надвишавна 4 пъти определения от закона размер от 100 до 200 лв, съдъто я отменя.
Четвъртата глоба, наложена на екскмета е след извършена проверка, която установява следното: През м. май 2011 г. са извършени преводи на субсидии от Община Дупница към училища и детски заведения в общ размер на 527 809.19 лв. Установено е, че в нормативно определения срок - 16.05.2010 г. са извършени преводи на следните дати 02.05.2011 г. - 3 140.00 лв; на 03.05.11 г.- 22 929.78 лв.; на 04.05.11 г.-38 086.00 лв.; на 09.05.11 г. 9 000.00 лв.; на 10.05.11 г.- 8 200.00 лв.; на 12.05.2011 г.-293.00 лв.; на 16.05.11 г.- 58 285.00 лв. или в общ размер на 432 640.78 лв., която сума е с 134 273.30 лв. в по-малко от дължимата месечна сума по единни разходни стандарти за училищата и детските заведения в размер на 566 914.08 лв. До края на месеца е преведена сума в общ размер на 527 809.19, която сума е с 39 104.90 лв. по –малко от дължимата към училищата и детските градини по единни разходни стандарти разпределени по формули. Към училищата са преведени общо 308 079.00 лв., които са с 115 086.82 лв. в по-малко от дължимите 423 165.83 лв. На 11 училища са преведени в по-малко от дължимите и на 3 училища в повече, посочени поименно. Към детските градини са преведни общо 219 730.19 лв. или 75 981.92 лв. в повече от дължимите 143 748.25 лв. по единни разходни стандарти.Тук глобата отново е отменена, тъй като все пак има средства, преведени в законоустановения срок, освен това, кметът на Дупница е возлъжил тази задача отново на главния счетоводител Васил Попов и зам.-кмето по хуманитарните дейности Даниела Ушатова.
Петата глоба е била наложена заради това, че към 14.04.2011 г. Янев в качеството си на кмет на Община Дупница и първостепенен разпоредител с бюджетни кредити на Община Дупница не е предоставил на училищата и детските заведения в Община Дупница средствата по единни разходни стандарти, разпределени по формули в срок до 7 работни дни от получаване на средствата от централния бюджет за делегираните от държавата дейности в размер на 830 020,00 лв. Тук съдът отменя глобата, тъй като е счел, че не е настъпила вреда за фиска, нарушението на кмета е първо по рода си.
Петата глоба съдът отменя на след проверка, установяваща, че през м. август 2010 г. са извършени преводи на субсидии от Община Дупница към училища и детски заведения в общ размер на 482 510.14 лв. Установено е, че в нормативно определения срок - 13.08.2010 г. са извършени преводи на дата 05.08.2010 г. в общ размер на 281 567.75 лв., която сума е с 49 907.72 лв. в по-малко от дължимата месечна сума по единни разходни стандарти за училищата и детските заведения в размер на 331 475.47 лв. До края на месеца е преведена сума в общ размер на 331 389.76 лв.
Прието е, че към 13.08.2010 г., в гр. Дупница инж. Янев като кмет на общината и в качеството си на първостепенен разпоредител с бюджетни кредити не е предоставил на училищата в община Дупница средствата по единни разходни стандарти, разпределени по формули, в срок от 7 работни дни от получаването на средствата от централния бюджет за делегираните от държавата дейност в общ размер на 560 402.00 лв. на 04.08.2010 г.
Установено е, че нарушението е извършено чрез бездействие, като е допуснато за първи път.
Шестата глоба е за разпределени допълнителни средства към училищата от в размер ня 9451 лв. са получени на дата 21.06.2011 г., от което следва, че същите трябва да бъдат предоставени в срок до 30.06.2011 г. Заповедта за разпределянето им кметът е издал едва на 19-и юли. И тук съдът счита, че не е нанесена вреда на фиска и не е издавано наказателно постановление за подобно нарушение.
Останалите глоби са за непревеждани навреме държавни средства къмч ОУ "Неофит Рилски". Такъв е примерът за месец август на средства в размер на 76 550.38 лв., и през месец септември за сумата от 42 000 лв.


 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети