Бизнесът затъва в дългове

DenNews.bg
14.01.2013
размер на текста:

Още едно доказателство за затъването на родния бизнес-фирмената задлъжнялост е нараснала с над 5 милиарда лева в сравнение с 2010-а година и вече надхвърля 163 млрд. лв. за 2011-а г.
Това показват данните от проучването на Българска стопанска камара (БСК) за задълженията на предприятията от нефинансовия сектор, представени от изпълнителния председател на камарата Божидар Данев.
Данните на БСК са за периода от края на декември 2010 до декември 2011 г., пише investor.bg.
Данев посочи, че междуфирмената задлъжнялост продължава да бъде основния проблем на икономиката на страната ни, тъй като с всяка изминала година се увеличава, за сметка на инвестициите в разрастване на бизнеса и дълготрайни материални активи. Фирмите трупат все повече дългове, а малкият и среден бизнес страда от общата задлъжнялост и е притиснат от възможността за фалити или рязко орязване на персонала.
„Вярно е, че България се радва на един много нисък държавен дълг, който е част от програмата на Министерство на финансите за изграждане на фискална стабилност. Въпреки това обаче 227% от БВП на страната ни е в корпоративна задлъжнялост, а това представлява остра липса на равновесие. В Германия например държавният дълг е над 98%, но той е далеч по-добре балансиран спрямо междуфирмената задлъжнялост“, обобщи Данев.
Според Камен Колев, зам.-председател на БСК, бизнесът у нас през 2011 г. е фокусирал вниманието си към краткосрочни кредити, с които да финансира главно текущата си дейност.
„Фирмите през 2011 г. са теглили много повече заеми, за да подпомогнат погасяването на стари или, за да финансират текущата си дейност. Много от тях не са имали заплати за персонала си или са имали спешна нужда от средства. Твърде малка част от фирмите са теглили кредит, за да инвестират в разрастване или за закупуване на нови дълготрайни активи“, допълни Колев.
По данни на БСК задълженията на всички предприятия към края на 2011 г. са над 70% по-големи от собствения им капитал.
Остава затруднен достъпът до банково кредитиране вследствие на несигурната икономическа среда. Средните нива на лихвените проценти по новоотпуснатите кредити отбелязват незначителен спад до 9,8% при 10,7% година по-рано. Допълнително към тази цена следва да се добавят около 3% за разходи за гаранции, застраховки, такси за разглеждане и обслужване и други.
 

Най-четено

Темите от "Страна"

Етикети