До 25% съкращения във ВиК-Дупница предлагат външни одитори

dennews.bg
21.05.2012
размер на текста:

До 25% съкращения във ВиК-Дупница, предлага екип от експерти на фирма „Евроводкомерс” ООД, извършили външния одит във водното дружество. Това става ясно от изготвения от тях доклад за подобряване състоянието на водното дружество, внесен в деловодството на местния парламент. До този процент съкращение на щатното разписание от длъжности и брой наети служители във ВиК може да се стигне само след решение на Общинския съвет в Дупница, който е и принципал на водното дружество.
Като тревожен факт е посочено увеличаването на броя на несъбраните вземания от клиенти, които вече са станали 645 хиляди лева.
Като тревожна тенденция от страна на водните експерти са посочени натрупаните задължения към доставчици, които от 42 000 лв. през 2008-а година, през 2011-а са стигнали вече цифрата от 114 000 лв. Това според представения доклад може да доведе до блокиране на средства на ВиК при евентуално завеждане на съдебни дела.
Такса водоползване, която общинското дружество ВиК дължи на Министерство на околната среда и водите от 2007-а година досега вече е 205 000 лв., става ясно от констативен протокол, изготвен на 16-и май 2011-а година.
Становището на експертите е, че от предоставените счетоводни регистри, ВиК не оперира достатъчно добре с паричните средства, т.е. не разпределя правилно по значимост съответните пера за разплащане. Като препоръка е посочено завишаване на контрола по разпределение на паричните средства като се определя степен на важност, а предимство се дава на такса водоползване и такса заустване.
Като препоръка за намаляване на разходите за електричество е посочено подмяната на съществуващите помпени агрегати с такива, които са по-икономични.
Според експертите обезпокояващ е и фактът, че Пречествателната станция за питейна вода при село Самораново продължава да се разграбва въпреки полаганите усилия. Затова препоръката е за осигуряване качеството на питейната вода и намаляване на разходите за пречистване община Дупница и ВиК да предприемат стъпки по изграждане на пречиствателна станция за питейна вода за финансиране пред МОСВ и МРРБ.
 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети