Изборът на лекарски екип противоречи на закона

DenNews.bg
09.02.2012
размер на текста:

Константин Пенчев

Заплащането за лекарски екип, които да извърши лечение и операция по избор на пациента, противоречи на закона. Това е становището на националния омбудсман Константин Пенчев, който е изпратил писмо до министър-председателя по повод жалби на граждани, свързани с разпоредбите на Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, приета от Министерски съвет.
Според закона, задължителното здравно осигуряване гарантира свободен достъп на осигурените лица до медицинска помощ чрез определен по вид, обхват и обем пакет от здравни дейности, както и свободен избор на изпълнител, сключил договор с Районна здравноосигурителна каса.
В чл. 86, ал. 2 от Закона за здравето е указано на какво има право пациентът при хоспитализация и в текста не е посочен избор на лекар или екип, уточнява омбудсманът. Съгласно чл. 47 от Закона за здравното осигуряване, заплащането за оказаната медицинска помощ се извършва от РЗОК на предоставилия я изпълнител.
В Закона за здравето и в Закона за здравното осигуряване не се предвижда условие или ред за избор на лекар или екип срещу заплащане при хоспитализиране по клинична пътека на здравноосигурено лице и предвид чл. 12 от Закона за нормативните актове, няма законово основание за подобна детайлизирана уредба в подзаконов нормативен акт. В този смисъл разпоредбите на чл. 25-30 от Наредбата за осъществяване на правото на достъп до медицинска помощ отиват отвъд делегацията, дадена от законодателя, пише Константин Пенчев в писмото си до премиера Бойко Борисов, пише puls.bg.
Според омбудсмана не е основателно да се въвежда подобен платен избор.
„Не е оправдано да се заплаща от здравноосигурено лице сума до 500 лв., респективно до 900 лв., за избор на лекар или екип при положение, че манипулацията се заплаща от НЗОК/РЗОК и съответните специалисти имат договорни отношения с болничното заведение, т. е. получават възнаграждение за труда си”, категоричен е омбудсманът.
Константин Пенчев цитира чл. 2, ал. 3 от наредбата, в който е предвидено, че здравноосигурените лица имат право на допълнително поискани услуги, свързани с оказването на медицинска помощ, които се заплащат. „Изборът на лекар или екип за извършване на манипулация обаче не е допълнителна услуга, свързана с оказването на медицинска помощ, а услуга, с която по същество се оказва медицинска помощ. По този начин на практика се заплаща два пъти за достъпа до медицинска помощ и извършването на дадена манипулация или интервенция – веднъж чрез НЗОК/РЗОК по клиничната пътека и втори път от здравноосигуреното лице чрез т. нар. допълнителна услуга избор на лекар или екип”, пише омбудсманът.
Константин Пенчев препоръчва на министър-председателя да предприеме необходимите действия в рамките на неговите правомощия, за да бъде съобразена наредбата с реда и условията за достъп до медицинска помощ, предвидени в Закона за здравето и в Закона за здравното осигуряване, както и с Конституцията.
 

Най-четено

Темите от "Страна"

Етикети